Vydavateľstvo Serafín

Vydavateľstvo / 178 titulov

Vydavateľstvo Serafín bolo jedným z prvých, ktoré začali vydávať duchovnú literatúru. Edičná činnosť patrí do organizačnej štruktúry františkánskeho rádu, ktorý vydáva knihy v mnohých krajinách. Po obnovení činnosti rádov na Slovensku sa aj ich rád vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval pred násilnou likvidáciou kláštorov roku 1950. Publikáciami chcú ponúknuť hodnoty pre duchovný, duchovno-intelektuálny a hodnotový rast ľudí. Čitateľom sa snažia sprostredkovať duchovné hodnoty františkánskej tradície, teológie a mystiky.

Kniha: Peniaze a evanjelium - Alex Zanotelli

Peniaze a evanjelium

SVK2015/03Alex ZanotelliDuchovná literatúra

Skladom u dodávateľa

2,83
Kniha: Brat František - s myšlienkami pápeža Františka - Felix Timmermans

Brat František s myšlienkami pápeža Františka

SVK2013/11Felix TimmermansBiografie

Skladom u dodávateľa

4,66
Kniha: Strom života - Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie - Amadeo Cencini

Strom života Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie

Skladom u dodávateľa

10,10
Kniha: Kompendium teológie duchovného života Tretí diel - Dokonalosť v troch životných stavoch - Albino Marchetti

Kompendium teológie duchovného života Tretí diel Dokonalosť v troch životných stavoch

Skladom u dodávateľa

6,95
Kniha: Človek ako príbeh Boha - Edward Schillebeeckx

Človek ako príbeh Boha

Skladom u dodávateľa

11,46
Kniha: O umení, kultúre a spoločnosti - výber z diela - František Xaver Šalda

O umení, kultúre a spoločnosti výber z diela

Skladom u dodávateľa

4,52
Kniha: Medzi anarchiou a tyraniou - Sprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetom - Ivan Šimko

Medzi anarchiou a tyraniou Sprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetom

Skladom u dodávateľa

6,78
Kniha: Pútnici a proroci - Ondrej Lucký

Pútnici a proroci

Skladom u dodávateľa

4,05
Kniha: Hlásateľ evanjelia u Lukáša - Carlo Maria Martini

Hlásateľ evanjelia u Lukáša

Skladom u dodávateľa

5,59
Kniha: Boh vo filozofickom myslení - Eucharistická prítomnosť

Boh vo filozofickom myslení Eucharistická prítomnosť

SVK2009/05Náboženstvo

Skladom u dodávateľa

11,03
Kniha: Eucharistická prítomnosť

Eucharistická prítomnosť

SVK2009Náboženstvo

Skladom u dodávateľa

5,51
Kniha: Pútnici a bojovníci - Ondrej Lucký

Pútnici a bojovníci

Skladom u dodávateľa

4,05
Kniha: Filozofická teológia - Josef Schmidt

Filozofická teológia

SVK2008/07Josef SchmidtFilozofia

Skladom u dodávateľa

9,86
Kniha: Teologická etika Nového zákona - Eduard Lohse

Teologická etika Nového zákona

Skladom u dodávateľa

6,87
Kniha: Synoptické evanjeliá - Úvod a komentáre - Hugolin Langkammer

Synoptické evanjeliá Úvod a komentáre

Skladom u dodávateľa

5,20
Kniha: Vyznanie viery a Otčenáš - Nová interpretácia - Eugen Biser

Vyznanie viery a Otčenáš Nová interpretácia

Skladom u dodávateľa

6,19
Kniha: Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín - Básnici a svätí - Ján Elen Bor

Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín Básnici a svätí

Skladom u dodávateľa

5,34
Kniha: Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 - Rozvoj dokonalosti - Albino Marchetti

Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 Rozvoj dokonalosti

Skladom u dodávateľa

7,04
Kniha: Viera v dejinách a spoločnosti - Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii - Baptist Johann Metz

Viera v dejinách a spoločnosti Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii

Skladom u dodávateľa

8,31
Kniha: Filozofia ľudskej drámy - Józef Tischner

Filozofia ľudskej drámy

Skladom u dodávateľa

7,88