Vydavateľstvo Serafín

Vydavateľstvo / 178 titulov

Vydavateľstvo Serafín bolo jedným z prvých, ktoré začali vydávať duchovnú literatúru. Edičná činnosť patrí do organizačnej štruktúry františkánskeho rádu, ktorý vydáva knihy v mnohých krajinách. Po obnovení činnosti rádov na Slovensku sa aj ich rád vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval pred násilnou likvidáciou kláštorov roku 1950. Publikáciami chcú ponúknuť hodnoty pre duchovný, duchovno-intelektuálny a hodnotový rast ľudí. Čitateľom  sa snažia sprostredkovať duchovné hodnoty františkánskej tradície, teológie a mystiky.

Kniha: Peniaze a evanjelium - Alex Zanotelli

Peniaze a evanjelium

SVK Slovensky 2015/03Alex ZanotelliVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

2,89
Kniha: Brat František - s myšlienkami pápeža Františka - Felix Timmermans

Brat František s myšlienkami pápeža Františka

SVK Slovensky 2013/11Felix TimmermansVydavateľstvo SerafínBiografie

U dodávateľa

4,38
Kniha: Strom života - Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie - Amadeo Cencini

Strom života Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie

SVK Slovensky 2012Amadeo CenciniVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

9,50
Kniha: Kompendium teológie duchovného života Tretí diel - Dokonalosť v troch životných stavoch - Albino Marchetti

Kompendium teológie duchovného života Tretí diel Dokonalosť v troch životných stavoch

SVK Slovensky 2012Albino MarchettiVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

6,54
Kniha: Človek ako príbeh Boha - Edward Schillebeeckx

Človek ako príbeh Boha

SVK Slovensky 2010/12Edward SchillebeeckxVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

10,78
Kniha: O umení, kultúre a spoločnosti - výber z diela - František Xaver Šalda

O umení, kultúre a spoločnosti výber z diela

SVK Slovensky 2010/09František Xaver ŠaldaVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

4,30
Kniha: Medzi anarchiou a tyraniou - Sprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetom - Ivan Šimko

Medzi anarchiou a tyraniou Sprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetom

SVK Slovensky 2010/02Ivan ŠimkoVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

6,38
Kniha: Pútnici a proroci - Ondrej Lucký

Pútnici a proroci

SVK Slovensky 2009/11Ondrej LuckýVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

4,13
Kniha: Hlásateľ evanjelia u Lukáša - Carlo Maria Martini

Hlásateľ evanjelia u Lukáša

SVK Slovensky 2009/11Carlo Maria MartiniVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

5,26
Kniha: Boh vo filozofickom myslení - Eucharistická prítomnosť

Boh vo filozofickom myslení Eucharistická prítomnosť

SVK Slovensky 2009/05Vydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

10,38
Kniha: Františkáni bez hraníc - Br. Vincenzo Brocanelli. o.f.m

Františkáni bez hraníc

SVK Slovensky 2009/04Br. Vincenzo Brocanelli. o.f.mVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

6,62
Kniha: Eucharistická prítomnosť
5,18
Kniha: Pútnici a bojovníci - Ondrej Lucký

Pútnici a bojovníci

SVK Slovensky 2008/12Ondrej LuckýVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

4,13
Kniha: Filozofická teológia - Josef Schmidt

Filozofická teológia

SVK Slovensky 2008/07Josef SchmidtVydavateľstvo SerafínFilozofia

U dodávateľa

9,28
Kniha: Teologická etika Nového zákona - Eduard Lohse

Teologická etika Nového zákona

SVK Slovensky 2008/06Eduard LohseVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

6,46
Kniha: Synoptické evanjeliá - Úvod a komentáre - Hugolin Langkammer

Synoptické evanjeliá Úvod a komentáre

SVK Slovensky 2007/10Hugolin LangkammerVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

4,89
Kniha: Vyznanie viery a Otčenáš - Nová interpretácia - Eugen Biser

Vyznanie viery a Otčenáš Nová interpretácia

SVK Slovensky 2007/08Eugen BiserVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

5,82
Kniha: Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín - Básnici a svätí - Ján Elen Bor

Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín Básnici a svätí

SVK Slovensky 2007Ján Elen BorVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

5,03
Kniha: Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 - Rozvoj dokonalosti - Albino Marchetti

Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 Rozvoj dokonalosti

SVK Slovensky 2007Albino MarchettiVydavateľstvo SerafínDuchovná literatúra

U dodávateľa

6,62
Kniha: Viera v dejinách a spoločnosti - Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii - Baptist Johann Metz

Viera v dejinách a spoločnosti Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii

SVK Slovensky 2007Baptist Johann MetzVydavateľstvo SerafínNáboženstvo

U dodávateľa

7,82