Knihy autora Etela Farkašová | kníhkupectvo Literama.sk

Etela Farkašová

Etela Farkašová (* 5.10.1943 Levoča) je slovenská spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka.

Po absolvovaní štúdia matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte v Trnave roku a aj počas štúdia filozofie a sociológie na FF UK v Bratislave roku pôsobila ako stredoškolská profesorka. Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, venuje sa epistemológii, predovšetkým problematike zmyslovej percepcie, ale aj vzťahu vedy, filozofie a umenia. V posledných rokoch rozšírila svoj bádateľský záujem o feministickú filozofiu (predovšetkým epistemológiu). Je spoluautorkou monografie Teória poznania (spolu s V. Černíkom a J. Viceníkom, 1980, 1987); odborné state publikuje v domácich i zahraničných časopisoch a kolektívnych monografiách. V šk. roku 1995/96 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina

Venuje sa aj kultúrnej publicistike a esejistike. Príležitostne prekladá z nemeckého a anglického jazyka. Niektoré jej poviedky vyšli časopisecky v nemeckom, českom, maďarskom a japonskom preklade. Napísala aj rozhlasovú hru Rozhodnutie (1981), rozhlasové poviedky Návraty (1985) a Pivnica (1986).

Autor / Etela Farkašová / 19 titulov

SKslovensky

*5.10.1943

Kniha : Záchrana sveta podľa G. - 1. vydanie

Záchrana sveta podľa G.

Kúpiť
9,38
Kniha : Scenár a Uvidieť hudbu a iné eseje - 1. vydanie

Scenár a Uvidieť hudbu a iné eseje

Kúpiť
9,26
Kniha : S predtuchou svetliny - 1. vydanie

S predtuchou svetliny

Kúpiť
5,36
Kniha : Scenár - 1. vydanie

Scenár

Kúpiť
5,91
Kniha : Obloha plná odlietajúcich vtákov - 1. vydanie

Obloha plná odlietajúcich vtákov

Kúpiť
9,27
Kniha : Paralely a prieniky

Paralely a prieniky

Kúpiť
5,36
Kniha : Vrstvenie času

Vrstvenie času

Kúpiť
5,36
Kniha : Na rube plátna

Na rube plátna

Kúpiť
5,36
Kniha : Pláne približne zapamätaného

Pláne približne zapamätaného

Kúpiť
5,20
Kniha : Prstoklady

Prstoklady

Kúpiť
4,33
Kniha : Káva s Bachom čaj so Chopinom

Káva s Bachom čaj so Chopinom

Kúpiť
4,05
Kniha : Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike - Profily a rozhovory

Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike Profily a rozhovory

Kúpiť
0,93
Kniha : Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti

Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti

Kúpiť
4,41
Kniha : Opretá o ticho

Opretá o ticho

Kúpiť
3,78
Kniha : Hodiny lietania - 1. vydanie

Hodiny lietania

NEDOSTUPNÉ
7,70