Literárna Senica Ladislava Novomeského pokračuje už svojím XXXVII. ročníkom

© Literama.sk, 19.6.2023

V mene vyhlasovateľov XXXVII. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2023 uverejňujeme tlačovú správu.

Publikované 19.6.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2023, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty.

Do zatiaľ posledného XXXVI. ročníka sa zapojilo 77 autorov, ktorí zaslali 176 prác. Čísla podľa Silvie Samekovej, riaditeľky Záhorskej knižnice, kopírujú aktuálnu celospoločenskú situáciu: „Literárna Senica Ladislava Novomeského je svojím spôsobom zrkadlením, odráža náš vzťah k umeniu a literatúre. Uplynulý ročník hovoril o obavách, osobných bojoch i o fantázii, ktorá môže predznamenať cestu.“

Minuloročný pokles v počte prihlásených autorov a prác vnímajú organizátori ako prechodný: „Práve autorská literárna tvorba môže byť jednou z ciest, ako sa vyrovnávať so svetom – vonkajším či vnútorným – a preto je našou ambíciou pokračovať. Nádejným autorom ponúkame dlhoročnú tradíciu a kvalitu, čo znamená záväzok i do budúcnosti,“ dodala Silvia Sameková.

Elektronické prihlasovanie do súťaže bolo spustené 15. júna 2023, termínom uzávierky je tradične 15. september. Porota, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum v Bratislave, posúdi zaslané práce anonymne, čo zaručuje maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení. Výbornú príležitosť osobne predebatovať jednotlivé diela a získať neoceniteľné rady od odborníkov ponúkajú rozborové semináre, ktoré sa budú konať v novembri pri vyhodnocovaní súťaže. S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi v Bulletine víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu.

Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského.

Propozície a informácie potrebné na prihlásenie do XXXVII. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2023 sú k dispozícii na webe www.zahorskakniznica.eu.

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

(Tlačová správa, Ing. Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice)

Publikované 19.6.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál