Čítame radi 2 - najpredávanejšie knihy

Čítame radi 2 - najpredávanejšie knihy © Literama.sk, 30.8.2021

Pre projekt Čítame radi 2 sme pripravili prehľad najpredávanejších titulov.

Najpredávanejšie nemusí byť automaticky najlepšie. Ale ak si nevieme vybrať, môže to byť celkom dobré "vodítko".

Desiatky škôl, ktoré u nás nakúpili knihy v rámci projektu Čítame radi v jeho prvej aj druhej fáze, si vyberali z viac ako 1600 rôznych titulov. Prejsť tento zoznam by teda nebola vôbec žiadna zábava.

Pozrite sa preto na TOP 20 najpredávanejších kníh...

Publikované 30.8.2021
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Čítame radi 2 - najpredávanejšie

Čítame radi 2 - najpredávanejšie

SVK20 titulov