Blanche na útěku

Blanche na útěku

Chudobná černošská žena s paradoxným menom, nadaná svojráznu filozofiou, bystrým rozumom a jadrným jazykom - to je Blanche Whiteová.

Priestupok, za ktorý nebudú naháňať mladú černošku po celých štátoch je len kvapka, ktorá naplní pohár detektívneho deja. Zo strachu dohnaná k úteku sa uchýli po rúškom trochu zmenenej identity v belošskej rodine ako chyžná. Rodina, ktorá si zakladá na svojom postavení pseudoaristokracie je len potemkinovskou kulisou. Vzťahy sú naštrbené a je len otázkou času kedy sa niečo stane. A začnú umierať ľudia. Jej „sedliackemu“ rozumu a skvelému postrehu neujde nič a vidieť, že skúsenosti nadobudnuté v práci v iných rodinách vie briskne zúročiť. Kruh udalostí sa pomaly uzatvára, s rozuzlením ktoré javí nepravdepodobné. A to nie je na škodu, nakoľko si titul číta ľahko a plynule.

Kniha je aj malou sondou do spolunažívania černošskej a belošskej komunity na juhu Ameriky. A taktne naznačuje súvislosti o ktorých sa hovorí šeptom a mali by byť vykorenené. Novela má zaujímavú zápletku aj keď trochu cítiť, že niečo podobné bolo napísané. Napriek tomu si myslím, že sa oplatí siahnuť aj po pokračovaniach s touto postavou amatérskej detektívky.

Autor © 2020 Marek Ščamba


© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kniha: Blanche na útěku - Barbara Neely

Blanche na útěku

CZE2012/05Barbara NeelyPistorius & OlšanskáKrimi a detektívky

Nedostupné