Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020 © Literama.sk, 25.11.2020

XXXIV. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2020: výzva, ktorá posúva vpred. Literárna Senica Ladislava Novomeského patrí medzi tradičné celoslovenské autorské literárne súťaže.

V situácii, ktorá nepraje kultúre a kultúrnym podujatiam, sa do XXXIV. ročníka súťaže zapojilo 118 autorov, ktorí zaslali 273 prác. Nižší záujem sa týkal 1. a2. kategórie, čiže žiakov základných a študentov stredných škôl. Naopak, v kategórii dospelých počet autorov i zaslaných prác vzrástol. Ako tieto čísla interpretujú organizátori? „Za nižším záujmom zo strany detí a mladých ľudí vidíme predovšetkým školy zatvorené v súvislosti s epidémiou. S vyučujúcimi máme výbornú spoluprácu, ale v aktuálnej situácii nemali taký dosah na deti, ich možnosti podnecovať k literárnej tvorbe boli obmedzené,“ objasňuje Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice.

XXXIV. ročník LSLN 2020 sa uzatvorí v stredu 25. novembra. Kým slávnostné vyhodnotenia uplynulých ročníkov predstavovali príležitosť na osobné stretnutie nadšencov literatúry, poroty, hostí a organizátorov, aktuálna situácia praje skôr virtuálnym stretnutiam. Organizátori preto po prvý raz na ukončenie ročníka využijú online priestor: všetky virtuálne aktivity budú verejné, informácie potrebné k pripojeniu zverejní Záhorská knižnica na svojom webe a sociálnych sieťach. Program začne o 10 h rozborovým seminárom poézie. Nielen súťažiaci, ale i verejnosť sa môžu pripojiť a diskutovať s porotou – poetkami Danou Podrackou a Evou Tomkuliakovou. O 13 h príde na rad seminár so Soňou Urikovou a Marekom Vadasom, porotcami prózy. Samotnému slávnostnému vyhodnoteniu ako ucelenému programu je vyhradený čas o 20 h – vysielať ho bude regionálna televízia TV SEN vrátane streamu na svojom youtube kanáli a FB. V rovnakom čase bude program streamovať i Záhorská knižnica.

Organizátori už od vyhlásenia vnímali XXXIV. ročník ako ročník zmien. Tie zakomponovali aj do štatútu súťaže. Silvia Sameková uvádza jednoduchý dôvod: „Chceli sme, aby súťaž v roku 2020 spájala dlhoročnú tradíciu a zostala príťažlivá i pre nastupujúce generácie mladých literátov.“ Zmeny sa týkali prihlasovania elektronickou prihláškou a anonymity posudzovania súťažných prác. Posun termínu uzávierky z 30. na 15. septembra vyplynul z projektu, s ktorým Záhorská knižnica uspela vo výzve Fondu na podporu umenia.

Najväčšiu zmenu však pripravil sám život a prinútil organizátorov hľadať iné cesty a cestičky, než na aké boli zvyknutí. Konkrétne to znamenalo využiť pri LSLN aj virtuálny svet. Celý ročník sa uskutočnil bez toho, aby sa organizátori a porota stretli osobne. Virtuálne bude aj vyhodnotenie XXXIV. ročníka Literárnej Senice.

„Menia sa podmienky, v ktorých žijeme, mení sa LSLN. Meníme sa my všetci. Jedno však zostáva – potreba tvoriť, potreba vyjadriť sa umeleckým slovom, potreba vyrovnať sa prostredníctvom umenia s dianím vo svete i v našich životoch,“ vyjadrila sa k súčasnej situácii Silvia Sameková a dodala: „Svet sa vyvíja, zmeny môžu ochromiť. Alebo byť aj výzvou, ktorá posúva vpred.“

V XXXIV. ročníku LSLN 2020 Cenu Predsedu Trnavského samosprávneho kraja získal Peter Šípoš z Topoľčian, Cenu Literárneho informačného centra Ľudmila Magdolenová z Prievidze. Vyhlasovateľmi súťaže sú Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave. Súčasťou LSLN je i vydanie Bulletinu víťazných prác XXXIV. ročníka.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(Ing. Silvia Sameková , riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici, tlačová správa)

Publikované 25.11.2020
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál