Dušan Mitana | kníhkupectvo Literama.sk

Dušan Mitana

Dušan Mitana

© Literama.sk, 28.5.2019

Zomrel známy slovenský spisovateľ, dramaturg a scenárista

Tento známy slovenský spisovateľ, dramaturg a scenárista, nás opustil vo veku 72 rokov, dňa 22. mája 2019.

Narodil sa 9. decembra 1946 v Moravskom Lieskovom. Po ukončení štúdií na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Novom Meste nad Váhom pracoval istý čas ako robotník. V roku 1965 nastúpil na žurnalistiku na Univerzitu Komenského v Bratislave, po roku však prestúpil na VŠMÚ, kde študoval filmovú a televíznu dramaturgiu.

Dušan Mitana: Literatúru chápem ako meditáciu o nádeji

Svoje prvé literárne diela začal publikovať v redakcii Mladá tvorba. Neskôr svoju tvorbu uverejňoval aj v Romboide či Slovenských pohľadoch.

Medzi jeho najznámejšie diela patria zbierka poviedok Psie dni, novela Patagónia, pamäte Môj rodný cintorín, či kniha Zjavenia, ktorá bola v roku 2005 nominovaná na cenu Anasoft Litera.

Publikované 28.5.2019 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál


Knihy autora Dušan Mitana

Dušan Mitana autor