Kamennými cestami I. | kníhkupectvo Literama.sk

Kamennými cestami I.

Kamennými cestami I.

© Literama.sk, 1.10.2018

Po stopách kameňa, ktorého prírodná krása spojená s umením majstrov vyzdobila jeden z najväčších barokových skvostov Slovenska — kostol pri Kláštore Piaristov v Prievidzi

Každý národ má svoje významné osobnosti, ktoré často ovplyvnili spoločenské, kultúrne alebo politické dianie nielen v danej krajine, ale aj za jej hranicami. Každá krajina sa môže popýšiť prírodnými krásami, či zaujímavou históriou. Vôbec nie je dôležité, kde na mape sveta sa daný štát nachádza a ani aká je jeho veľkosť, čo sa týka rozlohy.

V týchto dňoch vyšla publikácia Kamennými cestami I., v ktorej autor Peter Kováčik vyzdvihuje významné osobnosti Slovenska a pripomína súčasnej generácii, že naša história je naozaj bohatá a právom môžeme byť hrdí na našu hoc nie veľkú krajinu ležiacu v srdci Európy. Kniha je jeho prejavom lásky k rodnému kraju a vyjadrením vrúcneho vzťahu k Slovensku.

Autor, ktorý v tomto roku oslávil významné životné jubileum, čitateľov pozýva na kamenné cesty, ktoré sú pevné, tvrdé a naozaj trvanlivé a z ktorých by sme ako národ nikdy nemali zísť. Historické fakty dopĺňa fotografiami významných budov regiónu, hlavne Kostolom s kolégiom piaristov v Prievidzi, ktorého výstavbou a históriou sa na stránkach knihy najviac zaoberá. Okrem historických osobností, ktoré sú uvádzané ako významné osobnosti regiónu Hornej Nitry, publikácia obsahuje fotografie obrazov akademického maliara Alojza Petráša a text je vhodne doplnený citátmi a básňami. Veľkú časť venuje aj téme vinohradníctva, nakoľko samotný autor je zanieteným pestovateľom viniča a propagátor vinohradníctva a jeho tradícií.

Okrem fotografií obohacujúcich text je v závere knihy aj fotografická príloha profesionálneho fotografa Milana Grossa ako spoluautora tejto publikácie.

Publikované 1.10.2018 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál


Kniha : Kamennými cestami I.

Kamennými cestami I.

Kúpiť
18,77