Knihy autora Alois Jirásek | kníhkupectvo Literama.sk

Alois Jirásek

Knihy autora Alois Jirásek
Alois Jirásek (1851 - 1930), Česká republika

Alois Jirásek se narodil roku 1851 v Hronově u Náchoda. Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. V letech 1863 – 1867 studoval na německém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové. Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Alois Jirásek pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu, potom na reálce v Litomyšli a poté v Praze. Spřátelil se s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa – například s M. Alšem, J. V. Sládkem, K. V. Raisem, J. S. Macharem, Z. Nejedlým. Pracoval jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů.

V roce 1879 se Jirásek oženil. Narodilo se mu postupně šest dcer a jeden syn.

Alois Jirásek byl vynikajícím spisovatelem, ale i dramatikem. Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé. Jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Hlavním hrdinou je vždy člověk, který reprezentuje svou dobu. Ze začátku byly jeho práce vydávány v časopisech Osvěta, Květy, Lumír, Zlatá Praha a Zvon. Mnoho jeho děl bylo zpracováno filmově. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid.

Z období husitství jsou nejznámější jeho romány Mezi proudy, Syn ohnivcův, Proti všem,

Bratrstvo. Z doby pobělohorské si zaslouží jmenovat alespoň Skaláci, Psohlavci, Skály a Temno. Období národního obrození se věnují například romány Na dvoře vévodském, Filosofská historie, F. L. Věk. Psal rovněž literaturu pro mládež - např. Z Čech až na konec světa, Staré pověsti české. Z jeho dramatické tvorby je pak nejznámější Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč.

V roce 1920 byl zvolen do Senátu za Československou národně demokratickou stranu.

Alois Jirásek zemřel v březnu 1930 v Praze, pohřben byl pak v Hronově. Je právem považován za zakladatele české historické beletrie. Český národ v něm ztratil jednoho z největších synů. Bylo po něm pojmenováno Jiráskovo náměstí a Jiráskův most. Jeho jméno také nese náš největší festival amatérského divadla – Jiráskův Hronov.

Autor / Alois Jirásek / 30 titulov

Kniha : Staré pověsti české - 1. vydanie

Staré pověsti české

Kúpiť
11,76
Kniha : Staré pověsti české - komentované vydání - Předmluva a komentáře - 1. vydanie

Staré pověsti české - komentované vydání Předmluva a komentáře

Kúpiť
15,73
Kniha : Z Čech až na konec světa - 1. vydanie

Z Čech až na konec světa

Kúpiť
7,21
Kniha : Psohlavci

Psohlavci

Kúpiť
7,83
Kniha : Lucerna

Lucerna

Kúpiť
4,30
Kniha : Já mám nejkrásnější milou

Já mám nejkrásnější milou

Kúpiť
10,89
Kniha : Lucerna - sv. 18

Lucerna sv. 18

Kúpiť
3,88
Kniha : Staré pověsti české

Staré pověsti české

Kúpiť
19,68
Kniha : Staré pověsti české

Staré pověsti české

Kúpiť
3,23
Kniha : Staré pověsti české

Staré pověsti české

Kúpiť
10,77
Médium CD : Staré pověsti české - Audio CD

Staré pověsti české Audio CD

Kúpiť
5,63
Kniha : Staré pověsti české

Staré pověsti české

NEDOSTUPNÉ
8,33
Médium CD : Staré pověsti české - 2 CD

Staré pověsti české 2 CD

NEDOSTUPNÉ
7,58
Kniha : Staré pověsti české

Staré pověsti české

Médium CD : Staré pověsti české

Staré pověsti české