Dušan Kužel

Autor / 2 tituly

Narodil sa 7. septembra 1940 v Martine. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval slovenčinu a dejepis. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia (1962) bol dva roky učiteľom v Cejkove, neskôr sa stal redaktorom vo vydavateľstve Smena a po piatich rokoch redaktorom týždenníka Kultúrny život. Po jeho zániku (1968) bol dva roky jazykovým redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Na začiatku tzv. normalizácie ho označili za protisocialistický živel a komunistický režim mu znemožnil publikovať ďalšie literárne práce. Na "milosť" ho zobral len ako autora rozhlasových hier. Po vynútenom odchode z vydavateľstva Slovenský spisovateľ sa vrátil do školských služieb a učil na gymnáziu v Bratislave (1972 – 1976). Neskôr sa živil zväčša prácou pre rozhlas. V posledných rokoch života pracoval ako redaktor časopisu Film a divadlo. Dlhodobý zákaz publikovať prozaické texty osudovo zasiahol do literárneho diela tohto talentovaného autora. Zomrel ako 45-ročný 18. decembra 1985 v Bratislave
Kniha: Dušan Kužel (Dielo I) - Dušan Kužel
NEDOSTUPNÉ
4,04
Kniha: Dušan Kužel (Dielo II) - Dušan Kužel
NEDOSTUPNÉ
4,04