Günter Stemberger

Autor / 4 tituly

Kniha: Klasické židovství - Günter Stemberger

Klasické židovství

Vypredané

Kniha: Talmud a midraš - Úvod do rabínské literatury - Günter Stemberger

Talmud a midraš Úvod do rabínské literatury

Vypredané

Kniha: Úvod do judaistiky - Günter Stemberger

Úvod do judaistiky

Vypredané

Kniha: Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona - Christoph Dohmen, Günter Stemberger

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona

Vypredané