Dáša Oravkinová | kníhkupectvo Literama.sk

Dáša Oravkinová

Knihy autora Dáša Oravkinová

PhDr. Dáša Oravkinová Je zriaďovatel'kou prvého súkromného diagnostického a poradenského zariadenia pre deti a rodičov v Bratislavskom kraji, ktoré bolo pod skratkou SCPPPaP KORY v roku 2010 zaradené do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Pedagogickým a spoločenským vedám sa venuje od strednej školy. Začiatky absolvovala v SPgŠ v Seči pri Chrudime (ČR), magisterský titul získala na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (ČR).

Po rozdelení Československa sa venovala ekonomickým vedám pod audítorským vedením prof. Vincúra. Neskôr pokračovala v štúdiu špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK, rigorózne konanie dokončila na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v CDV UK absolvovala výcvik mediátorky MV SR.

Je mamou piatich detí. Počas 35-ročnej praxe sa venuje rozvoju prirodzeného intelektového potenciálu detí od ich narodenia. Špecializuje sa na problémy a harmonický rozvoj detí s nadpriemerným intelektovým nadaním.

Zaradené v kategórii Náučná a odborná literatúraSKslovensky

Nebol nájdený žiadny produkt pre aktuálny výber.