Tibor Kočík

Autor / 4 tituly

Dr. Tibor Kočík

(* 5. december 1952, Košice)

slovenský básnik, esejista

Študoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, kde vyštudoval všeobecnú pedagogiku (1976) a špeciálnu pedagogiku (2002), a je tiež absolventom štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1989). Pôsobil ako učiteľ (1976 – 1983), vydavateľský redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve (1983 – 1984), novinár v denníku Večer (1984 – 1988), tajomník krajskej pobočky Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie v Košiciach (1988 – 1990), umelec v slobodnom povolaní (1990 – 1991), zástupca šéfredaktora mesačníka Hlas demokracie (1991 – 1993). Od r. 1993 je zástupcom riaditeľa Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach, zároveň v rokoch 1997 – 2000 bol vedúcim edície Siločiary vo vydavateľstve Slovo, a. s., Košice. V rokoch 1985 – 1988 redigoval literárnu prílohu Východoslovenských novín Dúha.

Tibor Kočík je literárne aktívny od začiatku 80. rokov, keď publikoval predovšetkým básne, eseje a recenzie v literárnych časopisoch, v dennej tlači a v rozhlase (Nové slovo mladých, Romboid, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Literárny týždenník, Literární noviny, Pravda, Smena, Východoslovenské noviny, Večer a i.). Kočíkova poézia sa vyznačuje tematickou, motivickou i žánrovou pestrosťou. V jeho tvorbe nájdeme básne, ktoré majú ráz lyrických impresií, intímneho ladenia, básne stvárňujúce predovšetkým súkromný priestor vzťahu ženy a muža a existencie rodiny. Patrí k autorom, ktorí sa neuspokojujú s osvojením si jedného, hoci originálneho spôsobu umeleckého vyjadrenia, ale ustavične sa vydávajú na cestu neľahkého, miestami priam bolestného objavovania. Autorsky pripravil niekoľko rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, je zostavovateľom viacerých zborníkov poézie a prózy východoslovenských autorov.
Knižne debutoval zbierkou básní Vnútrozemie (1995). Prejavil sa v nej ako autor kultivovanej poézie, vyznačujúcej sa nekompromisným pohľadom do „vlastného vnútrozemia“ a zachovávaním si záznamov z rôznych životných napätí a kríz.

 

Kniha: Vnútrozemie - 1. vydanie - Tibor Kočík

Vnútrozemie

SVK Slovensky 2023/12Tibor KočíkVydavateľstvo SSSPoézia

U dodávateľa

8,38
Kniha: Rok zasvätenca - 1. vydanie - Tibor Kočík

Rok zasvätenca

SVK Slovensky 2017/08Tibor KočíkVydavateľstvo SSSPoézia

U dodávateľa

5,78
Kniha: Zóna - Tibor Kočík

Zóna

SVK Slovensky 2008/02Tibor KočíkVydavateľstvo SSSPoézia

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
7,34
Kniha: Byť namiesto mať - Tibor Kočík

Byť namiesto mať

SVK Slovensky 2004/08Tibor KočíkVydavateľstvo SSSPoézia

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
4,78