Stanislav Šmatlák

Autor / 3 tituly

Narodil sa 28. novembra 1925 v Oslanoch. Študoval slovenčinu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá zavŕšil roku 1949. Už ako vysokoškolský študent sa stal redaktorom vydavateľstva SAVU, neskôr odborným asistentom Literárnovedného ústavu SAV a po skončení školy jeho vedeckým pracovníkom. Zomrel 5. augusta 2008.

Už ako vysokoškolák publikoval literárne kritiky a literárnovedné články v odborných časopisoch i v dennej tlači. Svoj bádateľský záujem zameral na metodologické problémy literárnej vedy. Vo svojich knihách priniesol nové pohľady na našu literárnu minulosť, a to najmä v starších obdobiach jej vývinu

Kniha: Dejiny slovenskej literatúry II - Stanislav Šmatlák

Dejiny slovenskej literatúry II

SVK Slovensky 2007Stanislav ŠmatlákSlovenské literárne centrumVysokoškolské

U dodávateľa

12,75
Kniha: Dejiny slovenskej literatúry I - Stanislav Šmatlák

Dejiny slovenskej literatúry I

SVK Slovensky 2007Stanislav ŠmatlákSlovenské literárne centrumLiterárna veda

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
11,28
Kniha: Hviezdoslav (Dielo IV) - Stanislav Šmatlák
NEDOSTUPNÉ
4,73