Radoslav Nenadál

Autor / 6 titulov

Radoslav Nenadál (1929), Česká republika

Narodil se 30. října 1929 v Šumperku.Literární vědec, anglista, spisovatel, překladatel z angličtiny. Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studoval 1948-52 angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1953 získal titul PhDr. (prací Kritický realismus W. M. Thackerayho). 1966-67 a 1981-82 absolvoval studijní pobyty na University of Columbia v New Yorku. Působil jako asistent a odborný asistent na katedrách neslovanských jazyků Vysoké školy politických a hospodářských věd a Vysoké školy ekonomické v Praze. Od 1964 vyučoval anglický jazyk a později hlavně anglickou a americkou literaturu na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; 1984 získal titul CSc. (prací K pojetí hrdiny v současném americkém románu), 1990 se stal docentem a téhož roku odešel do důchodu. V literárněvědné oblasti se zaměřoval na literární historii a kritiku, hlavně na moderní americký román. Od 60. let spolupracoval s několika pražskými nakladatelstvími (zejména s Odeonem a Albatrosem), k řadě titulů napsal předmluvy nebo doslovy. Další literárněvědné a kritické stati publikoval časopisecky (ve Světové literatuře, Literárním měsíčníku, Literárních novinách, Tvaru). Je autorem vysokoškolských skript (Moderní americká literatura, 1977), spoluautorem vysokoškolských učebnic angličtiny (Angličtina pro vysoké školy 1/1, 1/2, 1954, 1955, Angličtina pro vysoké školy. Pro pokročilé 2, 1961) a kolektivních prací (Slovník spisovatelů. Spojené státy americké, 1979, Od Poea k postmodernismu, 1993). Vlastní uměleckou prózu začal publikovat v polovině 80. let - povídky Rakvářova dcera a jiné prózy (1985), Přijď zpět (anebo radši ne) (1989), Dušinky (1989), Škorpion (1990), My tě zazdíme, Aido (1991), Sešitky chrámové pěvkyně (1991), Tudy chodil K. (1992), román Gaudeamus. Výjevy z jednoho života (1994), povídky Ovčáci čtveráci (1995), Berany, berany (1997), Rakvářova dcera (rozšířené, 1998), Zahrada (1998). V centru jeho překladatelské pozornosti byla převážně americká próza (T. Capote, E. Hemingway, E. Kazan, S. Lewis, I. Shaw, W. Styron, J. Thurber, J. Waine), druhou oblast zájmu představuje starší anglická próza (mj. byl i editorem Spisů W. M. Thackerayho).

Kniha: Systémy managementu kvality - Co, proč a jak měřit - Jaroslav Nenadál, Jiří Plura, Darja Noskievičová, Radoslav Nenadál, Růžena Petříková, Josef Tošenovský

Systémy managementu kvality Co, proč a jak měřit

CZE Česky 2016/04Jaroslav Nenadál Jiří Plura Darja Noskievičová Radoslav Nenadál Růžena Petříková Josef TošenovskýManagement PressTechnické vedy

Skladom u dodávateľa

17,33
Brožovaná: Tutka - Radoslav Nenadál

Tutka

CZE Česky 2014Radoslav NenadálARISTA BooksRomány a novely

Skladom u dodávateľa

8,16
Kniha: O lidech a slepicích - Malý triptych o zabití - Radoslav Nenadál

O lidech a slepicích Malý triptych o zabití

CZE Česky 2013/06Radoslav NenadálTeMi CZRomány a novely

Skladom u dodávateľa

9,61