Jiří Voráč

Autor / 4 tituly

Jiří Voráč (1965), Česká republika

* doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

- nar. 16. 7. 1965, Brno

Pracoviště:

* Masarykova universita, Filosofická fakulta

-Ústav filmu a audiovizuální kultury

-Arna Nováka 1, Brno 602 00

Funkce na pracovišti:

* vedoucí Ústavu

* docent, specializace: dějiny české kinematografie

Vzdělání a akademická kvalifikace

* 2005: docent v oboru teorie a dějiny dramatických umění (FF UP Olomouc) * 1998: Ph.D. v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize (FF MU Brno)

* 1989: český jazyk a literatura & historie (magisterské studium, FF MU Brno)

Přehled zaměstnání:

* 1993-dosud: Ústav filmu a audiovizuální kultury

* 1989 (prosinec)-1990: šéfredaktor nezávislého týdeníku Moravské noviny

Pedagogická činnost:

* dějiny české kinematografie

* český film v exilu

* česká nová vlna

* metodologie historiografického výzkumu

* vedoucí bakalářských a magisterských prací

* předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském programu

* předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky

* školitel doktorského studia a vedoucí disetačních prací

* předseda komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

* předseda oborové komise doktorského oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

* člen oborové rady doktorského programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury

* přednášky a semináře pro zahraniční studenty Letní školy bohemistických studií na FF MU

Vědecko-výzkumné projekty

* český film v exilu (hlavní výzkumné zaměření posledních let)

* 2003: projekt "Český a slovenský exil 20. století" - kurátor filmové sekce putovní výstavy a filmové přehlídky (Brno, březen)

* 2002-2004: projekt "Vojtěch Jasný: monografie" (grant GA ČR)

* 2000-2001/2004: projekt "Ivan Passer: monografie" (grant GA ČR)

* 1998: projekt "Rakouská tvorba Vojtěcha Jasného" (jednoměsíční stipendium Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu)

* 1995-1998: spolupracovník grantového projektu GA AV ČR "Studenti v listopadu 1989" (viz "Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu", Praha: NLN 1999)

* 1995: projekt "The Dissident Muse: Critical Theatre in former Czechoslovakia 1945-1989" (grant Theater Instituut Nederland, Amsterdam)

* "Slovník českého filmu" - vedoucí a spoluautor kol. projektu

* editor filmové literatury: Dokument (v) exilu. In: Slováková, Andrea (ed.): DO. Revue pro dokumentární film III, Jihlava: JSFA 2005, s. 11-66; Otázky filmu a audiovizuální kultury (O 1/2002, sborník Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU); McLuhan, Marshall: Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota 2000; Fischer, Robert: David Lynch. Temné stránky duše.Brno: Jota 1995; Taylor, Philip M.: Steven Spielberg. Brno: Jota 1994.

Kniha: Vojtěch Jasný - Filmař v exilu - Filmař v exilu - 1. vydanie - Jiří Voráč

Vojtěch Jasný - Filmař v exilu Filmař v exilu

CZE Česky 2020/06Jiří VoráčHOSTBiografie

Skladom u dodávateľa

Do Vianoc: ÁNO
24,90
Kniha: Jaké hlavy, takový jazyk - Rozhovor s Dušanem Šlosarem - Jiří Trávníček, Jiří Voráč

Jaké hlavy, takový jazyk Rozhovor s Dušanem Šlosarem

CZE Česky 2008/05Jiří Trávníček Jiří VoráčHOSTFejtóny, rozhovory

Skladom u dodávateľa

Do Vianoc: ÁNO
9,92
Kniha: Ivan Passer Filmový vypravěč rozmanitostí - Aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi - Jiří Voráč

Ivan Passer Filmový vypravěč rozmanitostí Aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi

CZE Česky 2008Jiří VoráčHOSTBiografie

Skladom u dodávateľa

Do Vianoc: ÁNO
15,37
Kniha: Vojtěch Jasný - Jiří Voráč

Vojtěch Jasný

CZE Česky Jiří VoráčHOSTFaktografické biografie

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ