Učebnice, pracovné zošity a atlasy s dotáciou MŠ SR

Kolekcia titulov: Učebnice, pracovné zošity a atlasy s dotáciou MŠ SR

Kolekcia / 29 titulov

SVK Slovensky

Ponuka pracovných zošitov a atlasov hradených z príspevku MŠ SR.

Objednávanie učebníc a pracovných zošitov na školský rok 2024/25 je v plnom prúde. Aj tento rok si môžu školy vyberať učebnice a pracovné zošity podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu EP (edukačných publikácií) na príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý je už dostupný na stránke ministerstva školstva.

V ponuke sú: 

  • Pracovné zošity a atlasy na predmety 2. stupňa: SLOVENSKÝ JAZYK - LITERATÚRA - MATEMATIKA - GEOGRAFIA - BIOLÓGIA - FYZIKA - CHÉMIA DEJEPIS 
  • Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ: ČÍTANKY

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

Do tejto sekcie nemáte prístup...

Tento zoznam je možné prehliadať až po prihlásení, tu sa môžete prihlásiť.

Tento zoznam bol vytvorený len pre školy zaradené do siete škôl Slovenskej republiky (podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon). Ak ešte nemáte na Literama.sk profil pre vašu školu, kontaktujte nás, vytvoríme Vám registráciu - bude to trvať len minútku.