Múdre hranie 2: Otázky a odpovede

Múdre hranie 2: Otázky a odpovede © Literama.sk, 21.3.2022

FAQ - zoznam otázok a odpovedí na najčastejšie otázky v rámci realizácie projektu Múdre hranie 2.

Ako nám budú finančné prostriedky pridelené?

Pokiaľ je Váš rozvojový projekt schválený, ministerstvo zašle informáciu okresnému úradu v sídle kraja, ktorý na jej základe pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi a ten ich následne pridelí subjektu, ktorému bol rozvojový projekt schválený.

Je možné presúvať finančné prostriedky medzi kategóriami?

Áno, finančné prostriedky, ktoré ste si naplánovali v rozpočtovej časti žiadosti na jednotlivé kategórie, je možné medzi kategóriami presúvať. Napríklad, ak ste mali plánovaný nákup detských kníh za 200 Eur, ale ste sa rozhodli nakúpiť viac kníh a znížiť sumu napr. na stavebnice, môžete to tak spraviť bez toho, aby ste to oznamovali ministerstvu.

Existuje presný zoznam značiek alebo produktov?

Presný zoznam značiek alebo produktov, ktoré môžete za finančné prostriedky nakúpiť nie je, výber konkrétnych typov produktov a značiek je ponechaný na uvážení materských škôl.

Aká je pridelená maximálna výška finančných prostriedkov?

500 € pre materské školy, ktoré navštevuje menej ako 50 detí (49 a menej detí v organizačnej zložke materská škola) a 1 000 € pre materské školy, ktoré navštevuje 50 a viac detí (50 a viac detí v organizačnej zložke materská škola).

Príklad: Ak som riaditeľom ZŠ s MŠ, ktorú navštevuje 149 detí, z toho 100 navštevuje základnú školu a 49 materskú školu, budeme mať pridelené maximálne o 500 €.

Aký druh hier a pomôcok môžeme zakúpiť pre MŠ?

Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie tovarov zaradených v bežných výdavkoch.

Zoznam oprávnených položiek nájdete v dokumente Zoznam odporúčaných pomôcok na stránkach projektu.

Aké konkrétne tituly a pomôcke môžeme zakúpiť?

Odporúčame sa držať odporúčaných zoznamov a oboznámiť sa z neoprávnenými výdavkami uvedenými vo výzve.

Môžem si za finančné prostriedky zakúpiť počítač?

Nie, položky ako napríklad počítače, notebooky, dataprojektory alebo interaktívne tabule nie sú v rámci tohto rozvojového projektu oprávnené.

V projekte sme uviedli kníhkupectvo v našej štvrti. Môžeme teraz nakúpiť aj inde?

Áno, môžete. Boli by sme radi, keby ste čo najviac nakupovali u lokálnych kníhkupcov, ale konečné rozhodnutie je na materskej škole.

Môže sa z dotácie zaplatiť aj licencia na softvér?

Áno, časť peňazí je možné využiť aj na softvérové licencie, ak softvér spadá do tematických okruhov oprávnených položiek v Zozname odporúčaných pomôcok.

Do kedy je potrebné projekt ukončiť?

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. marca 2022. Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného tejto stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022.

(Zdroj informácií zo stránok MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/files/10227_faq-mudre-hranie_vyhodnotenie.pdf )

Publikované 21.3.2022
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

SVK874 titulov
Kolekcia