Pravoslávni Sviatok všetkých svätých neslávia | kníhkupectvo Literama.sk

Pravoslávni Sviatok všetkých svätých neslávia

Pravoslávni Sviatok všetkých svätých neslávia

© Literama.sk, 2.11.2018

Katolícka cirkev si na Slovensku ako aj vo svete 1. novembra pripomína cirkevne prikázaný Sviatok všetkých svätých. Nasledujúci deň 2. novembra pripadá na Spomienku na všetkých zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky.

Ale neboolo tomu tak vždy. Začiatky slávenia Sviatku všetkých svätých siahajú do 4. storočia po Kristovi. Už sv. Efrém Sýrsky (306-373) a sv. Ján Zlatoústy (354-407) poznali sviatok všetkých svätých mučeníkov. V minulosti sa tento sviatok slávil 13. mája. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon, a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom.

Pápež Gregor III. (731 – 741) svojím rozhodnutím zmenil slávenie všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.

Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol v roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny. Tento zvyk sa neskôr v priebehu 11. storočia rozšíril v celej západnej cirkvi.

Od roku 1994 je 1. november na Slovensku dňom pracovného pokoja.

Duše v očistci

Podľa katolíkov existujú po smrti tri cieľové miesta – kráľovstvo nebeské, očistec a peklo ako večné zatratenie. Ako „všetkých svätých” označujeme ľudí prežívajúcich večnú radosť s Bohom v nebi. Okrem neba a pekla je tu ešte samozrejme očistec, kde čakajú na vstup do Božieho kráľovstva duše, ktoré neodišli s odmietnutím Boha, ale potrebujú sa ešte vysporiadať a očistiť od zlých skutkov, ktorých sa v živote mohli dopustiť. Toto sú verní zosnulí – inak povedané, duše v očistci.

Cirkev preto vyzýva veriacich k modlitbám za zosnulých, práve na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky pre všetky duše v očistci. Prostredníctvom odpustkov, duchovného daru vysielaného našim drahým zosnulým, sa duše v očistci oslobodia od dôsledkov svojich hriechov.

Ľudia sa prichádzajú modliť na miesta posledného odpočinku, ako jedna z možných podmienok pre získanie odpustkov, okrem spovede, modlitby a svätého prijímania. Zapálené sviečky na hroboch sú symbolom ich modlitby ako duchovného daru. Pripomínajú život, ktorý vydáva svetlo a teplo, ale zároveň je pominuteľný.

Pravoslávna cirkev

Pravoslávni nemajú 1. novembra vo svojom kalendári žiadny cirkevný sviatok. Pravoslávna cirkev slávi tento sviatok v lete. V novembri pravoslávna cirkev neslávi ani inú osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tých si uctievajú počas piatich zádušných sobôt. Sú to takzvaná mäsopustná sobota týždeň pred Veľký pôstom, 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov.

„Modliť za zosnulých sa však môžeme takmer vždy a preto mnohí pravoslávni kňazi prichádzajú na cintoríny aj 1. novembra, aby v modlitbe spomínali na zosnulých, ku ktorým prichádzajú ich pozostalí“, (pravoslávny duchovný Peter Soroka).


Publikované 2.11.2018 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál