Copyright

© Literama.sk

Všetky autorské práva na portáli http://www.literama.sk sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie ľubovoľnej časti alebo celku, najmä kopírovanie, šírenie textov, obrázkov či fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Autori článkov uverejnených na tomto portéle si v zastúpení prevádzkovateľa vyhradzujú právo udeľovať súhlas na kopírovanie, rozmnožovanie a na verejný prenos ich diel označených © Literama.sk, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny ich materiálov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.