Knihy vydavateľstva Academia - strana 3 | kníhkupectvo Literama.sk

Academia - strana 3

Stredisko spoločných činností AV ČR je verejná výskumná inštitúcia, ktorej cieľom je zabezpečenie infraštruktúry výskumu a vývoja a poskytovania podporných činnost. Vydávajú vedecké a odborné publikácií pod značkou Academia.

Vydavateľstvo / Academia / 2341 titulov

Kniha : Česká a slovenská fyzika 1945–2005 - 1. vydanie

Česká a slovenská fyzika 1945–2005

Kúpiť
13,14
Kniha : 2800 znaků s mezerami - 1. vydanie

2800 znaků s mezerami

Kúpiť
9,57
Kniha : Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. - Širopasí - 1. vydanie

Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí

Kúpiť
24,42
Kniha : Osudné vynálezy lidstva - Obtížná cesta - Oblížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu - 1. vydanie

Osudné vynálezy lidstva - Obtížná cesta Oblížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu

Kúpiť
24,42
Kniha : Rudá samba - Činnost StB v Brazílii v 50 - Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století - 1. vydanie

Rudá samba - Činnost StB v Brazílii v 50 Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století

Kúpiť
22,35
Kniha : Fenomén Maffie - Český protirakouský odboj v proměnách 20. století

Fenomén Maffie Český protirakouský odboj v proměnách 20. století

Kúpiť
15,20
Kniha : Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně - Ideje, aktéři, místa - 1. vydanie

Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně Ideje, aktéři, místa

Kúpiť
15,96
Kniha : Evoluce3 - Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce - 1. vydanie

Evoluce3 Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce

Kúpiť
13,14
Kniha : Na konci světa

Na konci světa

Kúpiť
9,38
Kniha : Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska - Pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa - 1. vydanie

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska Pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa

Kúpiť
19,52
Kniha : Jehuda Leva ben Becalel - Maharal - 1. vydanie

Jehuda Leva ben Becalel Maharal

Kúpiť
23,48
Kniha : Počátky umění II. - 1. vydanie

Počátky umění II.

Kúpiť
22,36
Kniha : Rozplétání duhy - Věda, bludy a touha po zázraku - 1. vydanie

Rozplétání duhy Věda, bludy a touha po zázraku

Kúpiť
12,20
Kniha : Domů, a za svobodou - Role Československ - Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948 - 1. vydanie

Domů, a za svobodou - Role Československ Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948

Kúpiť
17,47
Kniha : Odboj, nebo provokace? - Provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce Skaut na příkladu skupiny Za svobodu v letech 19481951

Odboj, nebo provokace? Provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce Skaut na příkladu skupiny Za svobodu v letech 19481951

Kúpiť
21,50