Knihy vydavateľstva Nakladatelství Lidové noviny - strana 3 | kníhkupectvo Literama.sk

Nakladatelství Lidové noviny - strana 3

NLN - Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v zázemí denníku Lidové noviny počas roka 1991, ako samostatná spoločnosť pôsobí od roku 1993. Od roku 1998 sa definitívne od denníka Lidové noviny oddeľuje.

Postupne si nakladateľstvo vytvorilo vlastný profil zameraný najmä na domáce edičný projekty z oblasti histórie a archeológie, lingvistiky, literárnej histórie, memoárové literatúry, regionálnej literatúry. Edičný plán vydavateľstva obsahuje ale aj niektoré zaujímavá beletristická diela, cestopisy aj literárne experimenty. K najrešpektovanejším projektom vydavateľstva patrí šestisvazkové memoárové dielo WS Churchilla Druhá svetová vojna, edícia Dejiny štátov, edícia Česká história, tvorba Tomáša Halíka, tvorba Dušana Třeštíka a ďalšie. Za štvorzväzkovom edícii Korešpondencia Boženy Němcovej dostalo nakladateľstvo v roku 2008 ocenenie - Magnesia litera za nakladateľský počin.

Vydavateľstvo / Nakladatelství Lidové noviny / 1169 titulov

Kniha : Souboj mečů, idejí a charakterů - K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého

Souboj mečů, idejí a charakterů K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého

Kúpiť
17,31
Kniha : Na rozhraní času - Emanuel Arnošt z Valdštejna (17161789) a jeho svět

Na rozhraní času Emanuel Arnošt z Valdštejna (17161789) a jeho svět

Kúpiť
15,73
Kniha : Dějiny Angoly (2. vydání)

Dějiny Angoly (2. vydání)

Kúpiť
21,11
Kniha : Hranice smíchu - Komika a vážnost ve středověké Evropě

Hranice smíchu Komika a vážnost ve středověké Evropě

Kúpiť
17,70
Kniha : Jak se píší slovníky - aneb Lexikografie pro každého

Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého

Kúpiť
13,36
Kniha : Dějiny Srbska

Dějiny Srbska

Kúpiť
23,63
Kniha : Na hradech a tvrzích - Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci

Na hradech a tvrzích Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci

Kúpiť
19,68
Kniha : Čí je ta krajina? - Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě

Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě

Kúpiť
9,81
Kniha : Děti a dětství - Od středověku na práh osvícenství

Děti a dětství Od středověku na práh osvícenství

Kúpiť
39,42
Kniha : Řídit socialismus jako firmu - Technokratické vládnutí v Československu 1956-1989

Řídit socialismus jako firmu Technokratické vládnutí v Československu 1956-1989

Kúpiť
11,78
Kniha : Jazyk a dialog - Výbor z textů

Jazyk a dialog Výbor z textů

Kúpiť
17,31
Kniha : Ve jménu moudrosti - Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století

Ve jménu moudrosti Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století

Kúpiť
18,20
Kniha : Bestie - Československo a stíhání nacistických zločinců

Bestie Československo a stíhání nacistických zločinců

Kúpiť
27,57
Kniha : Základy srdeční resynchronizační léčby

Základy srdeční resynchronizační léčby

Kúpiť
8,62
Kniha : Cornwall a Daphne du Maurier

Cornwall a Daphne du Maurier

Kúpiť
15,73