Knihy vydavateľstva Grada Publishing - strana 406 | kníhkupectvo Literama.sk

Grada Publishing - strana 406

Vydavateľstvo Grada Publishing [Grada Publishing, a.s.]

Vydavateľstvo GRADA bolo založené v roku 1991. GRADA si za dobu svojej existencie vybudovala pozíciu najväčšieho tuzemského nakladateľstva odbornej literatúry čo do objemu tržieb, počtu vydávaných nových titulov i šírky záberu a to ako v Českej tak aj Slovenskej republike. K dnešnému dňu GRADA vydala viac ako 5.500 titulov v celkovom náklade takmer 15 miliónov kníh. Ponuka spoločnosti GRADA pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Ročne produkuje viac ako 400 noviniek vo viac ako 29 odboroch a asi v 90 edičných radoch. V jej produkcii sú tituly s právnou tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologické, zdravotnícke, knihy s počítačovou tematikou, o architektúre a stavebníctve, knihy technickej z najrôznejších odborov a profesií. Túto pestrú škálu dopĺňa aj náučná odborná literatúra, ktorá ponúka množstvo publikácií s veľkým záberom pre praktický život.

Vydavateľstvo / Grada Publishing / 6108 titulov

Kniha : Moderní psychologie pro právníky

Moderní psychologie pro právníky

NEDOSTUPNÉ
11,05
Kniha : Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Obrázok nedostupný: Médium CD : Interaktivní kardiochirurgie - Interactive cardiac surgery

Interaktivní kardiochirurgie Interactive cardiac surgery

Kniha : Internetová publicistika

Internetová publicistika

NEDOSTUPNÉ
3,95
Kniha : Jak přežít mateřskou

Jak přežít mateřskou

Obrázok nedostupný: Kniha : Mateřská a rodičovská dovolená - Finance

Mateřská a rodičovská dovolená Finance

Kniha : Dějiny moderního Izraele

Dějiny moderního Izraele

NEDOSTUPNÉ
16,45
Kniha : Adobe Photoshop CS a CS2

Adobe Photoshop CS a CS2

Kniha : Vedení lidí v kostce - Techniky vedoucí k úspěchu

Vedení lidí v kostce Techniky vedoucí k úspěchu

NEDOSTUPNÉ
7,21
Kniha : Pasivní rodinný dům - Proč a jak stavět

Pasivní rodinný dům Proč a jak stavět

NEDOSTUPNÉ
6,21
Kniha : Hrátky s abecedou aneb Moje výchova a vzdělání - Výchova a vzdělání

Hrátky s abecedou aneb Moje výchova a vzdělání Výchova a vzdělání

Kniha : Psychologie architektury

Psychologie architektury

NEDOSTUPNÉ
13,32
Kniha : Zákoník práce 2010 v praxi

Zákoník práce 2010 v praxi

NEDOSTUPNÉ
11,48