Akcent

Vydavateľstvo / 877 titulov

Vydavateľstvo Akcent sa zameriava na vydavateľskú činnosť, polygrafickú výrobu a knihárske práce.