Knihy vydavateľstva Literárne informačné centrum | kníhkupectvo Literama.sk

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum vydáva publikácie tlačené i elektronické. Z tlačených médií sú to periodiká určené pre domácich čitateľov – dvojtýždenník o nových knihách Knižná revue, umelecký mesačník Slniečko a pre zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru Slovak Literature Review. Z neperiodických publikácií vydáva LIC v každom roku 3 – 5 titulov z literárnovednej, literárnohistorickej, slovníkovej alebo esejistickej literatúry.

Vydavateľstvo / Literárne informačné centrum / 125 titulov

Kniha : Samo Bohdan Hroboň - Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

Samo Bohdan Hroboň - Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,78
Kniha : Strom

Strom

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,12
Kniha : Priznané prózy Jána Johanidesa

Priznané prózy Jána Johanidesa

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,34
Kniha : On, Pišťanek

On, Pišťanek

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,12
Kniha : Spievam, lebo milujem

Spievam, lebo milujem

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,28
Kniha : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,46
Kniha : Zlatý zub - Tajomstvo školskej pivnice

Zlatý zub Tajomstvo školskej pivnice

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,34
Kniha : Archívy priestorov

Archívy priestorov

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,00
Kniha : Druhá moderna - Slovenská modernistická próza 1920-1930 - Slovenská modernistická próza 1920 - 1930

Druhá moderna - Slovenská modernistická próza 1920-1930 Slovenská modernistická próza 1920 - 1930

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,90
Kniha : Fiktívne rozhovory

Fiktívne rozhovory

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,78
Kniha : Slováci a Československá socialistická republika - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIId

Slováci a Československá socialistická republika Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIId

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,34
Kniha : Stavebnosť básne

Stavebnosť básne

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,34
Kniha : O sebe - bez CD

O sebe

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,90
Kniha : Pohyb k nehybnosti - Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka

Pohyb k nehybnosti Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,46
Kniha : Žiť svoju báseň - Rozhovory s Ivanom Štrpkom

Žiť svoju báseň Rozhovory s Ivanom Štrpkom

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
11,68