Knihy vydavateľstva Literárne informačné centrum | kníhkupectvo Literama.sk

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum vydáva publikácie tlačené i elektronické. Z tlačených médií sú to periodiká určené pre domácich čitateľov – dvojtýždenník o nových knihách Knižná revue, umelecký mesačník Slniečko a pre zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru Slovak Literature Review. Z neperiodických publikácií vydáva LIC v každom roku 3 – 5 titulov z literárnovednej, literárnohistorickej, slovníkovej alebo esejistickej literatúry.

Vydavateľstvo / Literárne informačné centrum / 131 titulov

Kniha : Za hranicami provincie - Ján Smrek a jeho Elán

Za hranicami provincie - Ján Smrek a jeho Elán

Kúpiť
11,18
Kniha : Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva

Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva

Kúpiť
7,98
Kniha : Kritická ročenka 2020 - Antológia súčasnej literárnej kritiky

Kritická ročenka 2020 Antológia súčasnej literárnej kritiky

Kúpiť
4,78
Kniha : K jasu a tiesni mierim - Ivan Laučík v interpretáciách

K jasu a tiesni mierim Ivan Laučík v interpretáciách

Kúpiť
7,98
Kniha : Balans - O bytí a nebytí v živej kultúre

Balans O bytí a nebytí v živej kultúre

Kúpiť
8,78
Kniha : Samo Bohdan Hroboň - Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

Samo Bohdan Hroboň - Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

Kúpiť
7,98
Kniha : Strom

Strom

Kúpiť
10,38
Kniha : Priznané prózy Jána Johanidesa

Priznané prózy Jána Johanidesa

Kúpiť
9,58
Kniha : On, Pišťanek

On, Pišťanek

Kúpiť
10,38
Kniha : Spievam, lebo milujem

Spievam, lebo milujem

Kúpiť
8,68
Kniha : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Kúpiť
12,78
Kniha : Zlatý zub - Tajomstvo školskej pivnice

Zlatý zub Tajomstvo školskej pivnice

Kúpiť
9,58
Kniha : Archívy priestorov

Archívy priestorov

Kúpiť
7,18
Kniha : Druhá moderna - Slovenská modernistická próza 1920-1930 - Slovenská modernistická próza 1920 - 1930

Druhá moderna - Slovenská modernistická próza 1920-1930 Slovenská modernistická próza 1920 - 1930

Kúpiť
11,18
Kniha : Fiktívne rozhovory

Fiktívne rozhovory

Kúpiť
7,98