Knihy vydavateľstva TRITON - strana 2 | kníhkupectvo Literama.sk

TRITON - strana 2

Nakladateľstvo TRITON pôsobí na českom knižnom trhu od roku 1991 a počtom vydaných titulov sa každoročne radí medzi desať najväčších nakladateľstiev. Knižná produkcia pokrýva široké spektrum oblastí - tematicky sa TRITON špecializuje predovšetkým na odborné lekárske publikácie, medicínu, psychológiu, filozofiu, históriu, pedagogiku, sociálne vedy, kultúrne a sociálne antropológiu, vydáva však aj beletriu, sci-fi, literatúru faktu, rozprávky a publikácie zaoberajúce sa alternatívnymi liečebnými metódami, východnými filozofiami, Ezoterika, duchovným rastom, spiritualitou, zdravou výživou, cvičením a životným štýlom.

Základňu kmeňových autorov tvoria predné a odborníci v daných odboroch - predovšetkým vysokoškolskí profesori a špičkoví pracovníci najväčších vedeckých inštitúcií a lekárskych pracovísk, renomovaní filozofi, psychológovia a historici. Triton vydá každoročne okolo 150 publikácií - od učebníc cez zborníky prednášok až po časopisy a rozsiahle monografie. V nakladateľstvo Triton sú tiež každoročne preložené desiatky úspešných zahraničných titulov.

TRITON sa radí medzi popredné české renomované nakladateľstva s kreditom vysokej odbornej úrovne a serióznosti. Mnohé publikácie boli ocenené prestížnymi cenami (cena Jozefa Hlávka, Cena Nadácie Dr Paula Janssena, Cena rektora UK, Cena Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně, Cena Českej internistické spoločnosti, Cena Akademie SFFH).

Vydavateľstvo / TRITON / 2064 titulov

Kniha : Befelemepeseveze - Sedmero Vyjmenováčků

Befelemepeseveze Sedmero Vyjmenováčků

Kúpiť
7,93
Kniha : Lampálie v ohrožení - 1. vydanie

Lampálie v ohrožení

Kúpiť
8,73
Kniha : O udatných skutcích norských křižáků - 1. vydanie

O udatných skutcích norských křižáků

Kúpiť
14,24
Kniha : Špinavá práce - 2. vydanie

Špinavá práce

Kúpiť
15,92
Kniha : Pohádky z šípkového keře

Pohádky z šípkového keře

Kúpiť
7,93
Kniha : O Budulínkovi - 1. vydanie

O Budulínkovi

Kúpiť
2,17
Kniha : Drzý vesmír

Drzý vesmír

Kúpiť
7,93
Kniha : Kocour v botách - 1. vydanie

Kocour v botách

Kúpiť
2,17
Kniha : Neposlušná kůzlátka - 1. vydanie

Neposlušná kůzlátka

Kúpiť
2,17
Kniha : Čert a Káča - 1. vydanie

Čert a Káča

Kúpiť
2,17
Kniha : Ochočená touha - Probuďte svou erotickou inteligenci - 1. vydanie

Ochočená touha Probuďte svou erotickou inteligenci

Kúpiť
11,52
Kniha : Historie moru v českých zemích - 2., doplněné vydání

Historie moru v českých zemích 2., doplněné vydání

Kúpiť
8,37
Kniha : Sociální psychologie

Sociální psychologie

Kúpiť
32,94
Kniha : Mýty Řeků - a dalších národů starověku - 1. vydanie

Mýty Řeků a dalších národů starověku

Kúpiť
11,92
Kniha : Radikální laskavost - Umění dávat a přijímat

Radikální laskavost Umění dávat a přijímat

Kúpiť
11,52