JENA

Vydavateľstvo / 143 titulov

JENA sa zaoberá výrobou máp, informačných a orientačných tabúľ. Okrem toho sa svoju činnosť zameriava na spracovanie a predaj digitálnych mapových dát, prípravu a realizáciu ofsetovej tlače.