Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov - strana 58 | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU - strana 58

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 9.11.2020) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 856 titulov

SKslovensky

Kniha : Kreatívny tanec pre deti a mládež+ DVD - 1. vydanie

Kreatívny tanec pre deti a mládež+ DVD

NEDOSTUPNÉ
18,38