Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov - strana 3 | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU - strana 3

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 9.11.2020) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 856 titulov

SKslovensky

Kniha : Trafi a Rafi - 1. vydanie

Trafi a Rafi

Kúpiť
5,44
Kniha : Hladní a sýti - 1. vydanie

Hladní a sýti

Kúpiť
14,68
Kniha : Kde sú včely? - 1. vydanie

Kde sú včely?

Kúpiť
8,30
Kniha : Hrad duše - Výber textov nemecko-židovskej mysliteľky. - 1. vydanie

Hrad duše Výber textov nemecko-židovskej mysliteľky.

Kúpiť
9,69
Kniha : Stopy dávnej minulosti 10 (Nenapísaná kniha) - O láske, práci a histórii

Stopy dávnej minulosti 10 (Nenapísaná kniha) O láske, práci a histórii

Kúpiť
20,30
Kniha : Netrpezlivosť srdca

Netrpezlivosť srdca

Kúpiť
10,50
Kniha : Stratená flauta pána Ananása - 1. vydanie

Stratená flauta pána Ananása

Kúpiť
7,62
Kniha : 30 rokov po Slovensko 1989 - 2019 - Udalosti, Komentáre, Rozhovory - 1. vydanie

30 rokov po Slovensko 1989 - 2019 Udalosti, Komentáre, Rozhovory

Kúpiť
11,97
Kniha : Si palác, kde chcem byť doma - 1. vydanie

Si palác, kde chcem byť doma

Kúpiť
9,00
Kniha : Kytica - 1. vydanie

Kytica

Kúpiť
15,50
Kniha : Obchodná ulica Svedectvo doby - Testimony of the Epoch Obchodna Street / Zeugnis der Zeit Obchodna Straße

Obchodná ulica Svedectvo doby Testimony of the Epoch Obchodna Street / Zeugnis der Zeit Obchodna Straße

Kúpiť
29,31
Kniha : Pontyho hora - 1. vydanie

Pontyho hora

Kúpiť
10,10
Kniha : Malá krajina - 1. vydanie

Malá krajina

Kúpiť
9,02
Kniha : Život ľudu detvianskýho - 1. vydanie

Život ľudu detvianskýho

Kúpiť
17,62
Kniha : Kiko jeden, Kiko dva – V škôlke - 1. vydanie

Kiko jeden, Kiko dva – V škôlke

Kúpiť
7,90