Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov - strana 2 | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU - strana 2

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 9.11.2020) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 856 titulov

SKslovensky

Kniha : Náš pán profesor Fraňo Ruttkay - Pokus o skupinový portrét - 1. vydanie

Náš pán profesor Fraňo Ruttkay Pokus o skupinový portrét

Kúpiť
9,26
Kniha : Na poli slávy - Prvé slovenské vydanie slávneho románu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru - 1. vydanie

Na poli slávy Prvé slovenské vydanie slávneho románu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

Kúpiť
11,31
Kniha : Peterburg

Peterburg

Kúpiť
13,73
Kniha : Mám to v malíčku - Aforizmy, Epigramy, Miniatúry, Balady - 1. vydanie

Mám to v malíčku Aforizmy, Epigramy, Miniatúry, Balady

Kúpiť
7,28
Kniha : Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom - 1. vydanie

Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom

Kúpiť
7,70
Kniha : Oravské rondely

Oravské rondely

Kúpiť
5,00
Kniha : Gertrúda

Gertrúda

Kúpiť
15,81
Kniha : Pirátske rozprávky

Pirátske rozprávky

Kúpiť
5,93
Kniha : Minimax

Minimax

Kúpiť
10,53
Kniha : Stav vecí

Stav vecí

Kúpiť
8,48
Kniha : TOP 5 (slovenská literárna scéna 2016 v odbornej reflexii)

TOP 5 (slovenská literárna scéna 2016 v odbornej reflexii)

Kúpiť
5,93
Kniha : Ivan Csudai: Vita Circulus Est ( Práce na papieri )

Ivan Csudai: Vita Circulus Est ( Práce na papieri )

Kúpiť
34,30
Kniha : Mňačko a Izrael

Mňačko a Izrael

Kúpiť
16,13
Kniha : Háro - 1. vydanie

Háro

Kúpiť
7,62
Kniha : Detektív Kvik a mrazivá veštba - 1. vydanie

Detektív Kvik a mrazivá veštba

Kúpiť
7,50