Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

Kolekcia titulov: Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

Kolekcia / 74 titulov

SVK Slovensky

Cieľom rozvojového projektu „Čítame pre radosť“ je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základných škôl. 

Prečo na výbere kníh do triednej knižnice záleží? Deti potrebujú čítať knihy, ktoré im poskytnú zážitok.

Do tejto kolekcie kníh boli zaradené odporúčané knihy z materiálu Ministerstva školstva v rámci projektu „Čítame pre radosť“, čerpali sme z materiálu: Zdroje na inšpiráciu /PDF - z časť Najlepšie detské knihy 2020, 2021, 2022.

Do tejto sekcie nemáte prístup...

Tento zoznam je možné prehliadať až po prihlásení, tu sa môžete prihlásiť.

Tento zoznam bol vytvorený len pre školy zaradené do siete škôl Slovenskej republiky (podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon). Ak ešte nemáte na Literama.sk profil pre vašu školu, kontaktujte nás, vytvoríme Vám registráciu - bude to trvať len minútku.