Múdre hranie 2 - záverečná správa

Článok: Múdre hranie 2 - záverečná správa © Literama.sk, 30.3.2022

Projekt "Múdre hranie 2" uzatvára v marci aj svoju druhú etapu.

Publikované 30.3.2022
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Ministerstvo školstva rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť materské školy, ktoré neboli úspešné v prvom kole projektu „Múdre hranie“ vo februári 2021. Do rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ tak boli zaradení všetci neúspešní žiadatelia. Na základe bodového hodnotenie bolo zo zostávajúcich žiadostí podporených ešte viac ako 1000 žiadateľov v celkovej sume 750 000 €, pre materské školy do 50 detí škôlka získala sumu 500 €, pre škôlky nad 50 detí zariadenie mohlo získať 1000 €. 

Cez oba projekty bolo podporených 1764 materských škôl, čo predstavuje sumu celkom 1 250 000 €.

Múdre hranie 2 - termín

Materské školy mali možnosť pre svoje potreby v rámci projektu Múdre hranie 2 nakúpiť hračky, knihy (odporúčané knihy) a didaktické pomôcky. Projektové financie mohli zriaďovatelia materských škôl využiť na nákup kníh nielen pre deti ale aj pre pedagógov alebo na nákup pracovných materiálov a zošitov pre deti.

Pre nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek do druhého kola projektu bol stanovený termín 31. marca 2022 (rozhodujúci je dátum úhrady a dátum na faktúre).

Záverečná spáva

Materská škola vyhodnotí realizáciu svojho projektu prostredníctvom online formulára. Elektronický formulár záverečnej správy zverejní ministerstvo na svojich stránkach. Záverečnú správu je potrebné odovzdať najneskôr do 30. apríla 2022.

Publikované 30.3.2022
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

SVK Slovensky 870 titulov