Projekt „Múdre hranie 2“ pre materské školy

Článok: Projekt „Múdre hranie 2“ pre materské školy © Literama.sk, 28.2.2022

Projekt „Múdre hranie 2“ podporil vo svojej druhej etape 1058 materských škôl.

Publikované 28.2.2022
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) podporilo ďalšie materské školy, ktorým sa nepodarilo získať finančnú podporu na svoj projekt „Múdre hranie“ na jeho začiatku vo februári 2021.

Do tohto rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ boli zaradené všetky materské školy, ktoré vo februári 2021 neuspeli v jeho prvej fáze. V roku 2021 tak ministerstvo podporí celkom 1 764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“, a to v celkovej sume 1 250 000 eur.

Financie z projektu môžu materské školy využiť na nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo reči. Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. 03. 2022. Vzhľadom k tomu, že od podávania projektu uplynulo už niekoľko mesiacov a materská škola si mohla medzitým zaobstarať niektoré plánované pomôcky, knihy či hračky, môže si v rámci kategórie zmeniť nákup oproti plánovanému.

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného tejto stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022.

Najčastejšie otázky a odpovede v rámci projektu „Múdre hranie2“.

(Informácie boli čerpané zo stránok MŠVVaŠ : https://www.minedu.sk/mudre-hranie-2-rozvojovy-projekt-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/ )

Publikované 28.2.2022
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

Múdre hranie 2 - odporúčané knihy

SVK Slovensky 870 titulov