Odporúčané tituly pre rozvojový projekt Čítame radi

(aktualizované) Ministerstvo školstva vyhodnotilo projekt „Čítame radi“.


© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Táto výzva bola smerovaná základným školám na nákup nielen detských kníh ale aj odbornej literatúry pre potreby školy.

Dôležité zdroje

Na MŠVVaŠ SR prišlo viac ako 1500 žiadostí o tento rozvojový projekt. Keďže bolo žiadateľov o projekt násobne viac, ako bolo možné zrealizovať, ministerstvo našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje, a tak bolo možné v prvom kole vybrať viac ako 450 projektov škôl. 

Žiadosti neúspešných škôl boli opätovne posudzované výberovou komisiou. Na základe hodnotenia členov výberovej komisie, bolo rozdelených ďalších 400 tisíc eur medzi 551 podporených žiadostí.

Školy si v žiadosti uviedli preferované kníhkupectvá, majú však možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Odhadovaný počet detskej, mládežníckej i odbornej literatúry, ktorá sa cez projekt dostane do škôl je celkom až 45 tisíc titulov.

TERMÍNY

Vybraným školám boli schválené a pridelené finančné prostriedky ešte v závere roka 2020, pričom nákup kníh bolo potrebné zrealizovať pre 1 fázu projektu najneskôr do 15. 3. 2021 (niektoré školy podľa typu zriaďovateľa museli pridelené prostriedky použiť ešte v decembri 2020).

V druhom kole projektu Čítame radi 2 je potrebné financie vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021. Ministerstvo po dohode s OÚ v sídle kraja zverejní spôsob zasielania záverečnej správy na svojich web stránkach.


NA ČO SI DAŤ POZOR?

Pri realizácii projektu je dôležitých niekoľko vecí.

  1. Najdôležitejším faktorom je čas. Nenechávajte si zostavenie zoznamu na poslednú chvíľu. Objednanie a zabezpečenie vyššieho počtu kníh do jednej ucelenej dodávky môže trvať v tomto čase obmedzení aj niekoľko týždňov.
  2. Poriadok na prvom mieste. Udržujte projektovú dokumentáciu ucelenú, kompletnú a správnu. 
    • Nezabudnite od dodávateľa požadovať uvádzať na doklady (ako dodacie listy, faktúry) správne označenia Vášho projektu.
    • Skontrolujte si správne fakturačné údaje Vás ako objednávateľa ale aj dodávateľa. Nesprávne doklady môžu byť dôvodom pre krátenie alebo zrušenie dotácií pri prípadnej kontrole.
  3. Pripravte sa na plán B. Ak nebude niektorý z titulov pre objednávku dostupný (objednávať rovnaké knihy budú stovky škôl), pripravte si náhradný zoznam knižných titulov, z ktorého bude možné rýchlo objednávku doplniť.

Ďalšie informácie:


© Literama.sk: Autorsky chránený materiál