Odporúčané tituly pre rozvojový projekt Čítame radi - z nášho blogu | kníhkupectvo Literama.sk

Odporúčané tituly pre rozvojový projekt Čítame radi

Odporúčané tituly pre rozvojový projekt Čítame radi

© Literama.sk, 14.1.2021

Ministerstvo školstva vyhodnotilo projekt „Čítame radi“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Táto výzva bola smerovaná základným školám na nákup nielen detských kníh ale aj odbornej literatúry pre potreby školy.

Dôležité zdroje:

Na MŠVVaŠ SR prišlo viac ako 1500 žiadostí o tento rozvojový projekt. Keďže bolo žiadateľov o projekt násobne viac, ako bolo možné zrealizovať, ministerstvo našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje, a tak bolo možné vybrať viac ako 450 projektov škôl. Takto sa cez rozvojový projekt Čítame radi prerozdelí spolu 348 228 Eur na nákup kníh.

Školy si v žiadosti uviedli preferované kníhkupectvá, majú však možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Odhadovaný počet detskej, mládežníckej i odbornej literatúry, ktorá sa cez projekt dostane do škôl je celkom až 45 tisíc titulov.

TERMÍNY

Vybraným školám boli schválené a pridelené finančné prostriedky ešte v závere roka 2020, pričom nákup kníh je potrebné zrealizovať najneskôr do 15. 3. 2021 (niektoré školy podľa typu zriaďovateľa museli pridelené prostriedky použiť ešte v decembri 2020).


NA ČO SI DAŤ POZOR?

Pri realizácii projektu je dôležitých niekoľko vecí.

  1. Najdôležitejším faktorom je čas. Nenechávajte si zostavenie zoznamu na posledný čas. Objednanie a zabezpečenie vyššieho počtu kníh do jednej ucelenej dodávky môže trvať v tomto čase obmedzení aj niekoľko týždňov.
  2. Poriadok na prvom mieste. Udržujte projektovú dokumentáciu ucelenú, kompletnú a správnu.
    • Nezabudnite od dodávateľa požadovať uvádzať na doklady (ako dodacie listy, faktúry) správne označenia Vášho projektu.
    • Skontrolujte si správne fakturačné údaje Vás ako objednávateľa ale aj dodávateľa. Nesprávne doklady môžu byť dôvodom pre krátenie alebo zrušenie dotácií pri prípadnej kontrole.
  3. Pripravte sa na plán B. Ak nebude niektorý z titulov pre objednávku dostupný (objednávať rovnaké knihy budú stovky škôl), pripravte si náhradný zoznam knižných titulov, z ktorého bude možné rýchlo objednávku doplniť.

Ďalšie informácie:

Publikované 14.1.2021 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál