Život Eleny Conraro Piscopiovej | kníhkupectvo Literama.sk

Život Eleny Conraro Piscopiovej

Život Eleny Conraro Piscopiovej

© Literama.sk, 7.6.2019

Benátska filozofka, prvý žena s akademickým titulom.

Elena Lucrezia Cornaro Piscopiová (Taliansko, 5. jún 1646 – 26. júl 1684), známa aj ako Helen Cornarová, bola benátska filozofka. Je vôbec jednou z prvých žien, ktoré získali titul z univerzity. V roku 1678 sa stala prvou ženou na svete, ktorá získala akademický titul PhD.

Elena bola geniálne dieťa. Na začiatku, samozrejme, absolvovala klasické vzdelanie, v rámci ktorého sa učila latinčinu, gréčtinu, francúzštinu a španielčinu. Už vo veku 7 rokov ovládala hebrejčinu a arabčinu, vďaka čomu získala titul "Oraculum Septilingue". Neskôr študovala aj prírodné vedy - matematiku, fyziku a astronómiu. Keďže bola všestranná, študovala aj filozofiu a teológiu. Neskôr sa usilovala o oficiálny titul z teológie, čo sa však vôbec nestretlo s pochopením cirkvi, pretože bola žena. Titul sa jej napokon podarilo obhájiť 25. júna 1678.

Svoj život zasvätila samozrejme štúdiu a v neposlednom rade charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti. V roku 1684 zomiera v Padove na tuberkulózu. Pochovaná je v Santa Giustina. Zanechala po sebe množstvo akademickej práce - publikácií a prekladov.


Publikované 7.6.2019 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál


Knihy z kategórie Filozofia

Filozofia kategória