Planéta Zem - naša matka | kníhkupectvo Literama.sk

Planéta Zem - naša matka

Planéta Zem - naša matka

© Literama.sk, 23.4.2019

Čo môžeme spraviť pre ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme?

Čoraz častejšie, takmer každý deň, sme prostredníctvom médií, Internetu, tlače, ale i prostredníctvom vlastných skúseností, bombardovaní informáciami týkajúcich sa životného prostredia, stavu našej planéty Zem, dôsledkov klimatických zmien. Každý z nás by sa mal starať o prostredie, v ktorom žije, neničiť ale zachovávať ho a dokonca zlepšiť ho s ohľadom na všetky organizmy. Nesebecky ako človek existovať v prírode, vďaka ktorej žijeme.

V priebehu roka si pripomíname rôzne dni týkajúce sa ochrany životného prostredia: máme Svetový deň mokradí (2.február) - oblasti podmienené prítomnosťou vody ako močiare, slatiny, rašeliniská, ktoré asi len málokto z nás videl na vlastné oči. 21. marca máme Medzinárodný deň lesov: tých tiež neustále ubúda a mladá generácia už veru uprednostňuje "turistiku" po obchodných centrách s mobilmi v ruke než prechádzku po voňavom lese. Každý z nás si musel už všimnúť, že stále menej a menej prší, vody nie je dostatok, vysychajú pramene a studne. Voda nad zlato. Nemali by sme na to myslieť len keď máme Svetový deň vody (22. marec), ale každý deň s ňou šetriť a užívať hospodárne. 22. apríla máme Deň zeme, ale spôsob, ako sa k nej správame hraničí so šialenosťou vraj ľudského tvora menom človek. Stačí sa prejsť po ulici, všade sa váľajú odpadky, ktoré si len tak niekto odhodil. Nelegálne skládky "okrášľujú" nejaký pekný zelený kútik, ktorý nie je ľuďom, prípadne kompetentným úradom, na očiach. Do riek vylievame jedy. Výfuky áut "obohacujú" vzduch, ktorý všetci dýchame, o škodliviny, nebezpečné látky, ktoré nám ničia zdravie. A naša matka Zem to musí znášať a trpieť. Ale dokedy?

Náš čas, aby sme niečo v našom správaní a spôsobe života zmenili, sa kráti! Čisté životné prostredie, rovnováha v prírode sú základom ďalšej existencie života na zemi. Klimatické zmeny už teraz veľmi zásadne zasahujú do kvality života všetkého živého na našej planéte. Nestačí len hovoriť o ochrane životného prostredia, organizovať akcie, keď je práve Svetový deň životného prostredia (5. jún), ale už každý deň niečo urobiť pre ochranu jedinej planéty v našej slnečnej sústave, na ktorej existuje život. Zatiaľ.

Inšpiráciu a zamyslenie určite nájdete v novinke vydavateľstva PRO ZMENA alebo KOLAPS.


Publikované 23.4.2019 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál


Kniha : ZMENA alebo KOLAPS - Prečo potrebujeme radikálny obrat - 1. vydanie

ZMENA alebo KOLAPS Prečo potrebujeme radikálny obrat

Kúpiť
7,83