Ivan Stodola | kníhkupectvo Literama.sk

Ivan Stodola

Ivan Stodola

© Literama.sk, 1.3.2019

Slovenský dramatik, spisovateľ, jedna z kľúčových osobností slovenskej dramatickej tvorby medzivojnového obdobia.

Po strednej škole v Kežmarku jeho kroky smerovali do Budapešti a Berlína, kde študoval medicínu. Od roku 1914 pôsobil ako lekár v Liptovskom Mikuláši, počas prvej svetovej vojny bol ako lekár na ruskom fronte, po I. svetovej vojne župný lekár v Liptovskom Mikuláši, 1934 – 38 krajinský zdravotnícky inšpektor Krajinského úradu v Bratislave, 1938 – 39 ministerský radca na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, 1939 – 48 pracovník Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave.

Ivan Stodola bol synovcom slovenského vynálezcu Aurela Stodolu.

V rokoch 1951 až 1953 bol nespravodlivo odsúdený a väznený, v roku 1962 perzekvovaný.

Ako kmeňový autor Slovenského národného divadla vytvoril v jeho začiatkoch základ profesionálnej slovenskej dramatiky a divadelníctva. Z jeho tvorby spomeňme tie najznámejšie diela: Voľby a Daňové pokonávanie (obe 1926), Náš pán minister (1927), Bačova žena (1928), podľa ktorej bol nakrútený film Varúj...! (1946), Čaj u pána senátora (1929), Jožko Púčik a jeho kariéra (1931), Kráľ Svätopluk (1931) - stala sa podkladom pre rovnomennú Suchoňovu operu, Cigánča (1933), Bankinghouse Khuvich and Comp. (1936), Veľkomožní páni (1938), Keď jubilant plače (1941), Mravci a svrčkovia (1943), Komédia (1944). Hru Básnik a smrť (1946) neskôr prepracoval a uviedol pod názvom Zahučali hory (1974).

V lekárskej profesionálnej kariére pracoval v oblasti sociálneho lekárstva a zdravotníckej osvety, vydal veľa popularizačných odborných prác: Či sa dajú suchoty liečiť? (1924), Aké musí byť Slovensko? (1925), Gazda Ondrej (1930), Zdravotnícka čítanka (1930 – 33), Zdravotné predpisy na Slovensku (1937). Bol redaktorom časopisu Boj o zdravie a týždenníka Republikán, zostavovateľom Zdravotníckych kalendárov a Zdravotníckych čítaniek.

V tomto roku v marci si pripomíname jeho 131 výročie narodenia.

Publikované 1.3.2019 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál


Knihy autora Ivan Stodola

Ivan Stodola autor