Dušan Kováč

Autor / 29 titulov

Dušan Kováč (* 03.01.1942 Humenné) je slovenský historik, pôsobí v Historickom ústave SAV. Píše prózu, poéziu, literatúru pre deti a mládež, Venuje sa literatúre faktu, literárnej vede, publicistike a biografistike.

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Humennom, neskôr históriu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch1965 - 66 pôsobil ako stredoškolský učiteľ v Partizánskom, v Bratislave, v rokoch 1968 - 81 bol vedeckým pracovníkom Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV, 1981 - 98 vedecký pracovník a riaditeľ Historického ústavu SAV, od 1998 vedecký sekretár SAV v Bratislave.

Prvé literárne práce uverejňoval v študentskom časopise Cesta mladých, po príchode do Bratislavy v mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch, Novom slove a iných periodikách. Ťažisko jeho literárnej tvorby spočívalo v písaní kníh pre deti a mládež.

Ako historik sa venuje výskumu slovenských a európskych dejín 19. a 20. storočia. Je autorom kníh literatúry faktu Kolejáci (1990), Slovensko v Rakúsko-Uhorská (1995). Spoluautor knihy Muži deklarácie (2000), autor biografických kníh o M. R. Štefánikovi a T.G. Masarykovi, zostavovateľ viacerých zborníkov z medzinárodných vedeckých komisií a konferencie historici, spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu, autor monografií dejín Slovenska, Bratislava 1939 - 1945.

Kniha: Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2001Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2001Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2001Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2000Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2000Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) - Dušan Kováč

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl)

SVK Slovensky 2000Dušan KováčOrbis Pictus IstropolitanaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
3,34
Kniha: Kronika Slovenska 2 - Slovensko v dvadsiatom storočí - Dušan Kováč

Kronika Slovenska 2 Slovensko v dvadsiatom storočí

SVK Slovensky 1999Dušan KováčFortuna PrintNáučná a odborná literatúra

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
29,35
Kniha: Dějiny Slovenska - Dušan Kováč

Dějiny Slovenska

CZE Česky Dušan KováčNakladatelství Lidové novinyDejiny štátov

Vypredané

5.0 z 5.0
NEDOSTUPNÉ
14,64
Kniha: 20. STOROČIE - STOROČIE SVETLA, STOROČIE TEMNA - Dušan Kováč

20. STOROČIE - STOROČIE SVETLA, STOROČIE TEMNA

Dušan KováčQ111Dejiny a fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
4,43