Milan Kališ

Autor / 7 titulov

SVK Slovensky

Milan Kališ (*22.8.1979 Ilava) je slovenský autor, ktorý píše poviedky, novely a romány a získal niekoľko literárnych cien.

Autorovi zatiaľ vyšli diela: Črepy 20. storočia (vyd. Ľudoprint, básne, 1997, 224 strán) a Rozdrásané duše (vyd. Marenčin PT, próza, 2015, 288 strán). 

Literárne súťaže: Cena primátora mesta Trenčín 1996 a 1998 (literárna sútaž J. Braneckého); Ocenený v literárnej súťaži, ktorú usporiadala EU (Európa v škole) - za báseň Cesta pokračuje (okolo 100 strán), 1997; Ocenený v literárnej súťaži Literárny Kežmarok 1998 za poviedku Apuesta.

Milan Kališ v roku 1998 absolvoval štúdium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. V roku 2005 ukončil magisterské štúdium environmentalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2011 obhájil dizertačnú prácu v študijnom programe environmentálna geochémia na Univerzite Komenského v Bratislave.

"Milan Kališ nevytvoril vo svojich poviedkach, novelách a románoch postavy, ktoré by boli predurčené konať veľkolepé činy tvoriace svet, postavy prepisujúce históriu. Jeho hrdinovia sa nedajú apriori opísať ako ľudia stojaci na periférii spoločnosti. Oni len do určitej miery plávajú proti prúdu. Alkoholici na hranici svojprávnosti, stroskotanci ponevierajúci sa na pešom chodníku na Novom moste s bezprizorným pohľadom upretým do Dunaja. Sú síce inteligentní, rozhľadení a nadaní. Ale aj zranení, dobití, majú krvavé kolená aj duše a napriek tomu sa neustále snažia posúvať dopredu, aj keď cieľ de facto ani nemajú. Nehľadajú spásu, nehľadajú odpovede. Hľadajú samých seba. Hľadajú iba rozumný dôvod svojej existencie na svete."

*22.8.1979

Kniha: Pokora a pýcha - Milan Kališ

Pokora a pýcha

SVK Slovensky 2022/09Milan KališMarenčin PTRomány a novely

Skladom u dodávateľa

Ide o život. A predsa chcú všetci naplniť svoj osud.

12,57
Kniha: Hviezdy, ktoré sme zničili - Milan Kališ

Hviezdy, ktoré sme zničili

SVK Slovensky 2021/07Milan KališMarenčin PTRomány a novely

Skladom u dodávateľa

12,20
Kniha: Zrod - Milan Kališ

Zrod

SVK Slovensky 2020Milan KališMarenčin PTFilozofia

Skladom u dodávateľa

12,20
Kniha: Odvrátená strana všetkého - Milan Kališ

Odvrátená strana všetkého

SVK Slovensky 2019/08Milan KališMarenčin PTRomantika

Skladom u dodávateľa

10,56
Kniha: Kúpil som si bordel - Milan Kališ

Kúpil som si bordel

SVK Slovensky 2017/08Milan KališMarenčin PTRomány a novely

Skladom u dodávateľa

9,74
Kniha: The Stars We Wrecked - Milan Kališ

The Stars We Wrecked

GBR Anglicky 2017Milan KališDonnaInk Publications, L.L.C.Romány a novely

Skladom u dodávateľa

8,79
Kniha: Rozdrásané duše - Milan Kališ

Rozdrásané duše

SVK Slovensky 2015/10Milan KališMarenčin PTRomány a novely

Skladom u dodávateľa

7,28