Knihy autora Aleš Haman | kníhkupectvo Literama.sk

Aleš Haman

Aleš Haman (1932), Česká republika

Narodil se 26. června 1932 v Josefově u Jaroměře v rodině armádního důstojníka. Po absolvování gymnázia v Hradci Králové v roce 1951 studoval bohemistiku a literární vědu na Filosofické fakultě University Karlovy. V roce 1956 absolvoval diplomovou prací Vlastenecká lyrika z let 1885–1895. V tomtéž roce nastoupil jako korektor, později redaktor ve Státním zdravotnickém nakladatelství. Od roku 1957 působil jako odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, kde se stal redakčním tajemníkem kritického vydání Spisů Jana Nerudy a kde se roku 1965 habilitoval jako vědecký pracovník studií Neruda prozaik. V roce 1972 z politických důvodů pracoviště opustil a byl zaměstnán jako bibliograf ve Státní (později Národní) knihovně ČSR. V roce 1982 přešel do oddělení výzkumu a metodiky knihovnictví, kde se zabýval především výzkumem čtenářských preferencí. V roce 1990 se jako vědecký pracovník vrátil do Ústavu pro českou a světovou literaturu, kde v roce 1992 získal titul DrSc. studií K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury. Od roku 1990 také přednášel na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde našel od roku 1992 trvalé působiště. V roce 1998 dosáhl hodnosti univerzitního profesora. Od roku 1999 do současnosti vyučuje rovněž na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborné články, studie a kritické reflexe publikoval již v průběhu šedesátých let na stránkách České literatury, Plamene, Kulturní tvorby, Tváře nebo Lidové demokracie. V osmdesátých letech mohl publikovat pouze v odborných knihovnických časopisech, zejména v periodiku Čtenář. V roce 1976 publikoval v samizdatu studii o Vladimíru Páralovi Dvakrát Páral pod pseudonymem H. Rak. Jako editor připravil do tisku především knihy Jana Nerudy, Ignáce Herrmanna, Ludvíka Aškenázyho. V devadesátých letech přeložil z angličtiny knihu Pavla Trenského Josef Škvorecký. V roce 2005 vyšel jeho překlad z francouzštiny obsáhlé příručky Voisine-Jechové o dějinách českého písemnictví. Žije v Praze

Autor / Aleš Haman / 6 titulov

Kniha : Literatura v diskusi
Kúpiť
4,95
Kniha : Mácha redivivus

Mácha redivivus

NEDOSTUPNÉ
17,51
Kniha : Trvání v proměně. Česká literatura 19. st. 2. vydanie

Trvání v proměně. Česká literatura 19. st. 2. vydanie

NEDOSTUPNÉ
13,84
Kniha : Kontexty a konfrontace

Kontexty a konfrontace

NEDOSTUPNÉ
18,79
Kniha : Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika

Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika

NEDOSTUPNÉ
10,69
Kniha : Nástin dějin české literární kritiky

Nástin dějin české literární kritiky

NEDOSTUPNÉ
4,56