Knihy autora Viktor Fischl | kníhkupectvo Literama.sk

Viktor Fischl

Autor / 22 titulov

Viktor Fischl (1912 - 2006), Česká republika

Viktor Fischl [Fišl], hebrejským jménem Avigdor Dagan, (30. června 1912, Hradec Králové – 28. května 2006, Jeruzalém), byl český, židovský i izraelský básník, prozaik, překladatel a publicista.

Viktor Fischl se narodil 30. června 1912 v Hradci Králové, kam se jeho rodiče přistěhovali z moravsko-slovenského pomezí. Po maturitě na gymnáziu vystudoval sociologii a práva na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích od roku 1933 pracoval jako novinář na volné noze, přispíval do Českého rozhlasu, byl redaktorem sionistického týdeníku Židovské zprávy a parlamentním sekretářem menšinové Židovské strany, začal se zajímat o literaturu, psal své první básně, vydané v sbírkách Člověk na mezi, Jaro, Kniha nocí a Hebrejské melodie. V roce 1938 stihl promovat na doktora práv a oženit se se Stellou Bergerovou.

Emigrace do Velké Británie

Fischl dobře sledoval, co se s Židy provádělo ve 30. letech v Německu, nejistotu vystřídalo rozčarování z Mnichova a vztek, proto hned v roce 1939 emigroval s ženou a dětmi do Londýna, kde začal pracovat pro zahraniční odboj. V Benešově exilové vládě zajišťoval komunikaci s britským parlamentem a řídil propagaci československé kultury. Do začátku září, než vypukla válka, zachránil z protektorátu asi dvě stě lidí, kterým v Londýně opatřil britská víza a zajistil pro ně v Anglii přijetí. V dubnu 1939 byl v Londýně představen Janu Masarykovi, který ho už předtím znal z jeho básní. Když Benešova exilová vláda přesídlila po obsazení Francie v roce 1940 z Paříže do Londýna, nabídl mu Masaryk, jenž byl nově jmenován ministrem zahraničí, místo na svém úřadě. Tak se začalo rozvíjet přátelství, které trvalo až do Masarykovy smrti v roce 1948. Až do konce války pak Fischl pracoval jako vedoucí oddělení pro kulturní propagandu v informačním odboru čs. exilového ministerstva zahraničí a jako styčný úředník mezi čs. vládou v exilu a čs. výborem anglického parlamentu. Působil také jako tajemník čs. PEN klubu, který tam v roce 1940 s dalšími našimi emigranty založil. Když válka skončila, byl jmenován prvním tajemníkem našeho velvyslanectví v Londýně. Na pařížské mírové konferenci, která v roce 1946 jednala o budoucnosti satelitních zemí válčícího Německa, byl tiskovým přidělencem (mluvčím) naší delegace. V roce 1947 se vrátil do Prahy a Masaryk si ho opět stáhl k sobě do informačního odboru ministerstva zahraničních věcí. Později si Fischl začal zapisovat přibližná znění jejich rozhovorů z vzájemných každodenních setkání. O několik let později z toho vznikla kniha „Hovory s Janem Masarykem.“ V Londýně F. napsal poému Mrtvá ves o vyvraždění Lidic. Fischlova prozaická prvotina Píseň o lítosti zvítězila v roce 1948 v soutěži Evropského literárního klubu, ale vyjít už nestihla - komunistická cenzura ji nepovolila pro její apolitičnost.

Emigrace do Izraele

Po komunistickém převratu a Masarykově smrti si Fischl nemohl být jistý svou budoucností, rozhodl se proto pro emigraci do právě vznikajícího židovského státu Izrael, o němž mohly generace jeho předků jenom snít. „Clementis o mně věděl, že jsem sionista, a proto mi nebránil, trval však na tom, abych nejdříve dokončil svoji práci na sepisování stanoviska ČSR k mírové smlouvě s Německem, ke které pak nakonec stejně nedošlo.“ Až v září 1949 mohl i s rodinou vycestovat do Izraele a hned následujícího roku byl zaměstnán na izraelském ministerstvu zahraničí. Během roku se naučil plynně hebrejsky; později si na přání ministra změnil jméno na Avigdor Dagan, které je jen hebrejským překladem německého znění jeho jména. V roce 1955 vstoupil do diplomatických služeb nového státu, stal se sekretářem izraelského velvyslanectví v Japonsku - právě tam nemohl jako izraelský diplomat s německým jménem. V letech 1959-1961 byl velvyslaneckým radou na izraelské ambasádě v Barmě. Na následující tři roky byl vyslán zpět do Evropy, stal se velvyslancem v Polsku (1961-1964). Od roku 1966 byl pak velvyslancem Izraele v Jugoslávii, další tři roky v Norsku a na Islandu a nakonec v Rakousku (1974-1977). Právě v době jeho misí v Rakousku a Polsku se mu podařilo několikrát dostat i do Čech. V roce 1977 ukončil svou diplomatickou kariéru a od té doby se věnuje především literární tvorbě. Do Československa se vrátil poprvé až v roce 1990. Dostalo se mu tam řady ocenění – v roce 1992 čestné občanství Hradce Králové, roku 2005 při své poslední návštěvě převzal společně s Josefem Škvoreckým za celoživotní dílo Cenu Jaroslava Seiferta, pojmenovanou po Fischlově dávném příteli, a cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky. Roku 1996 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy.

Psal až do konce svého života, přestože ve stáří přestával vidět. Pravidelně jednou za rok přijížděl na měsíc do Čech.

Zemřel v Jeruzalému v květnu 2006. Bylo mu 94 let.

Viktor Fischl byl posledním žijícím spisovatelem, o němž se ještě zmiňuje Arne Novák v konečném vydání svých Dějin české literatury z roku 1936.

Kniha: Pátá čtvrť - Viktor Fischl

Pátá čtvrť

Skladom u dodávateľa

11,17
Kniha: Hovory s Aničkou - Viktor Fischl

Hovory s Aničkou

Skladom u dodávateľa

8,02
Kniha: Strýček Bosko - Viktor Fischl

Strýček Bosko

Skladom u dodávateľa

4,71
Kniha: Píseň o lítosti - Viktor Fischl
6,25
Kniha: Hovory s Janem Masarykem - 1. vydanie - Viktor Fischl

Hovory s Janem Masarykem

Vypredané

Kniha: Povídky odjinud, Povídky ze starého cylindru - Viktor Fischl

Povídky odjinud, Povídky ze starého cylindru

Vypredané

Médium CD: Všichni moji strýčkové - CD mp3 - Viktor Fischl

Všichni moji strýčkové CD mp3

Vypredané

Kniha: Ulice zvaná Mamila - Viktor Fischl

Ulice zvaná Mamila

Nedostupné

Kniha: Dvorní šašci - Viktor Fischl

Dvorní šašci

Vypredané

Kniha: Kuropění - Viktor Fischl

Kuropění

Vypredané