Pavel Kohout

Autor / 84 titulov

Pavel Kohout

(* 20. júl 1928, Praha)

český a rakúsky básnik, jeden z predstaviteľov budovateľskej poézie, prozaik, dramatik, prekladateľ a významný spisovateľ samizdatu a exilu
Narodil sa v Prahe, kde v roku 1947 maturoval na reálnom gymnáziu. V tom čase bol presvedčeným komunistom, patril k takzvanému "kultúrnemu kádru" komunistickej strany, z čoho mu plynul rýchly kariérny postup (v roku 1949 ako dvadsaťjedenročný pracoval ako kultúrny atašé v Moskve a medzi rokmi 1950 a 1952 bol šéfredaktorom humoristického časopisu Dikobraz).

V roku 1952 dokončil štúdium estetiky a divadelnej vedy na univerzite Karlovej v Prahe.

Onedlho začal literárne tvoriť. Od roku 1957 bol spisovateľom z povolania, spolupracoval s rôznymi divadlom a začínal sa prikláňa k reformným komunistom.

V júni 1967 na IV. zjazde SČSS demonštratívne prečítal Solženicynov protestný list zjazdu Zväzu sovietskych spisovateľov, čím dovŕšil svoj obrat v kritika režimu. Bol spolu s ďalšími (Ivan Klíma, Antonín J. liehu, Ludvík Vaculík a ďalšie) podrobený straníckemu disciplinárnemu konaniu. Stál pri zrode Charty 77, za čo bol STB otvorene šikanovaný a v roku 1978 emigroval so svojou rodinou. Usadil sa v Rakúsku a dnes žije vo Viedni a često navštevuje aj Prahu.

Obrázok nedostupný: Kniha: Die kluge Amsel - Alexej Kohout, Pavel Kohout
NEDOSTUPNÉ
Kniha: Finance po krizi - důsledky hospodářské recese a co bude dál - Pavel Kohout

Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál

CZE Česky Pavel KohoutGrada PublishingFinancie

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Finance po krizi - Evropa na cestě do neznáma - Pavel Kohout

Finance po krizi Evropa na cestě do neznáma

CZE Česky Pavel KohoutGrada PublishingFinancie

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ